Internetová encyklopedie dějin Brna

Boje městského stavu o hospodářské výsady s panským a rytířským stavem

Boje městského stavu o hospodářské výsady s panským a rytířským stavem


 • 16. 10. 1514 


 • místo

  Budín


 • charakteristika

  Vladislav II. Jagellonský, král český a markrabě moravský, žádá představitele města, aby ze svého středu vybrali dva zástupce, kteří by se dostavili do města Budína.
  Zde by se měly v jeho přítomnosti vést další rozhovory mezi stavem panským a rytířským na jedné straně a stavem měšťanským na straně druhé, panovník nepochybuje, že spory o hospodářské výsady budou brzy vyřešeny.


 • účastníci

  Vladislav II. Jagellonský, král český a markrabě moravský,
  purkmistr a konšelé města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 12. 10. 2018