Internetová encyklopedie dějin Brna

Měšťanská a obecná dívčí škola

Měšťanská a obecná dívčí škola


 • od - do

  1919 - 1945

 • typ školy

  dívčí

 • vyučovací jazyk

  německý


 • německý název

  Mädchenbüregerschule und Mädchenvolksschule


 • sídlo

  Jakubská 6 / Rašínova 3

 • uzemí

  vnitřní město


 • fond

  Německá Dívčí obecná a měšťanská škola, Brno, Jakubská

 • uložení fondu

  Archiv města Brna, Přední 2, Brno


 • vývoj školy

  1919
  Měšťanská a obecná dívčí škola
  nejnovější název školy
  Jakubská 6 / Rašínova 3

  1882
  Dívčí obecná a měšťanská škola korunní princezny Štěpánky
  Jakubská 11 Jakubská 6 / Rašínova 3

  1868
  Městská dívčí obecná škola
  Jakubská 11 (dnes Jakubské náměstí?)

  1814
  Městská škola u (kostela) sv. Jakuba
  Jakubská 11


 • historie

  Škola plynule navázala na Měšťanskou a obecnou dívčí školu korunní princezny Štěpánky na téže adrese. Nadále šlo o školu jen dívčí, ryze německou (byť v letech 1919-1939 s povinným předmětem českého jazyka). Sice už ne protěžovanou městskou radou, jako tomu bylo do roku 1918, ale stále navštěvovanou zejména dívkami středních a vyšších vrstev německé brněnské společnosti.
  V reprezentativní budově z doby brněnské asance se v odpoledních a večerních hodinách scházela řada brněnských německých spolků, zejména ty, které působily v centru města a jež po roce 1918 ztratily část svého zázemí. S rostoucím zájmem společnosti o další vzdělávání se zde v porovnání s předchozím obdobím vyučovalo ve večerních kurzech těsnopisu a pod., organizovaných německými ženskými spolky. Také byly pronajímány některé části budovy v jejím přízemí směrem do ulice Rašínovy, jako krámky, drobnějším brněnským živnostníkům.
  Školní výuku tvořily jak základní, tak industriální předměty, doplňovaly povinné hodiny češtiny a francouzštiny. Škola, jejíž počátky byly spjaty s kostelem sv. Jakuba (viz předchozí názvy), zaměstnávala mimo katechety římskokatolického také katechetu starokatolického, evangelického a na hodiny náboženství docházeli také dva židovští rabíni.

  Konec této školy znamenal květen 1945. Německá škola vlivem historických událostí postupně zanikla a budova byla předána českým školám, které působily v centru. Ze školy tedy bohužel zůstala, podobně jako v případě obecné a měšťanské školy chlapecké na Husově 17, jen školní budova a současné době už jen několik bývalých žáků mezi ještě žijícími odsunutými brněnskými Němci.
  Od roku 1946 zde (jak na Jakubské 6, tak na Husově 17) sídlily česká obecná škola chlapecká a česká obecná škola dívčí, které se postupně změnily na administrativně spojenou školu koedukovanou a setrvaly zde pod různými názvy dodnes (viz tamtéž).


 • prameny, literatura


 • ulice

  Jakubská
  Rašínova


 • autor

  Čerm


Aktualizováno: 11. 11. 2011