Internetová encyklopedie dějin Brna

Franz Ignatz Cassian Hallaschka

  Franz Ignatz Cassian Hallaschka


  • * 10.7.1780 Budišov – † 12.7.1847 Stará Boleslav


  • moravský osvícenský přírodovědec, fyzik, matematik, kněz, jedna z nejvýraznějších osobností moravských astronomických dějin 19. století


  • zajímavé okolnosti

   na západní části biskupského alumnátu na Dominikánské ulici si zřídil vlastní hvězdárnu


  • dílo

   zobrazit


  • odborné a zájmové organizace

   Česká královská společnost nauk (člen od roku 1824)


  • poznámky

   Učil na hlavních školách a zároveň i nadále studoval ve Staré Vodě, Strážnici a Kroměříži matematiku a fyziku. Poté odjel do Vídně, kde působil na Tereziánské akademii a kde také roku 1807 získal doktorát filosofie. Mezitím ovšem vyučoval i v Mikulově na gymnáziu a od roku 1808 i v Brně na nově zřízeném filosofickém ústavu, kde se stal profesorem matematiky a fyziky (1808–1814).
   V Brně Hallaschka založil první hvězdárnu a opatřil ji potřebnými přístroji. Primát mu náležel i ve zřízení zdejšího prvního fyzikálního kabinetu.
   Roku 1814 přešel do Prahy na universitu jako profesor fyziky (do roku 1832). Tato doba byla také vědecky nejplodnější částí jeho života. Udržoval styky s řadou předních vědců Evropy (mj. Friedrich Wilhelm Bessel), spolupracoval na kolektivních projektech v Anglii a Prusku, spolupracoval s Českou královskou společností nauk, jejímž členem byl od roku 1823, věnoval se astronomickým, meteorologickým, trigonometrickým a místopisným pozorováním.
   V roce 1832 se stal nejprve děkanem filosofické fakulty a poté i rektorem university. Napsal v této době 27 samostatných publikací, z nichž nejdůležitější byla Handbuch der Naturlehre (1824–1825), základní učebnice užívaná řadu desetiletí na vysokých školách celé monarchie.
   V roce 1834 byl povolán do Vídně, kde působil jednak jako rektor vídeňské university, jednak jako vládní rada dvorské studijní komise s dohledem především na přírodovědně zaměřené školy. Jeho přičiněním v úřadu získaly jak Brno, tak i Praha nové fyzikální kabinety.
   Roku 1838 se stal proboštem ve Staré Boleslavi a zemským českým prelátem. V roce 1844 se vrátil do Vídně, neboť byl jmenován dvorním radou.


  • prameny, literatura


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 06. 07. 2018