Internetová encyklopedie dějin Brna

Ervín Matyáš

  Ervín Matyáš


  • * 10.9.1902 Vídeň (Rakousko) – † 1974 Brno


  • válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Opava,
   Košice,
   Brno-Židenice, Potácelova 88


  • vzdělání

   4 roky gymnázia,
   1 rok kadetní letecké školy v Szegedu


  • zaměstnání

   v roce 1918 začal pracovat u Československé pošty a telegrafu v Praze jako telegrafista a toto povolání s krátkými přestávkami vykonával až do důchodu,
   v letech 1919–1938 pracoval na Slovensku v různých městech, nejdéle v Košicích, po rozpadu republiky přesídlil do Brna

  • odborné a zájmové organizace

   SPB Brno-Židenice


  • poznámky

   Od raného dětství vyrůstal v Opavě v rodině poštovního úředníka Karla Voláka.
   Po základním vzdělání absolvoval 4 roky gymnázia a poté 1 rok kadetní letecké školy v Szegedu (tehdejší Uhry), které skončilo v 1918 následkem rozpadu Rakouska-Uherska.
   Do protinacistického odboje se zapojil se svými kolegy z telegrafní ústředny Brno, Poštovská 2. Ničili, resp. měnili údaje ve služebních telegramech, které procházely ústřednou, a telegrafisté je museli přepisovat. Tato činnost byla nebezpečná proto, že pro zahlazování stop museli vynášet doručené telegrafní pásky s původními údaji ven z ústředny přes střeženou vrátnici, protože na pracovišti nebyla možnost jejich spálení či jiného způsobu zničení. Vynášení bylo umožněno důsledně nedokonalým algoritmem střežení, kdy němečtí strážní kontrolovali obsah aktovek zaměstnanců pouze při příchodu zaměstnanců na pracoviště a nikoliv při jejich odchodu. Čeští odbojáři také se museli mít na pozoru před německými spoluzaměstnanci.
   Další odbojovou činností Ervína Matyáše bylo jeho plnění některých úloh londýnské vlády, např. vyplácení penzí čs. letcům padlým v bitvě o Británii, ukrývání ilegálních odbojářů.
   (Životopisné údaje a fotografii doplnil pro naši encyklopedii dne 29. 8. 2011 RNDr. Zbyněk Matyáš, syn Ervína Matyáše. Děkujeme.)


  • obrazy

   img13336.jpg


  • prameny, literatura


  • děti

   Zbyněk Matyáš
   Milan Matyáš


  • ulice

   Potácelova
   bydliště


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 05. 09. 2019

Ervín Matyáš. Fotografii poskytl RNDr. Zbyněk Matyáš, syn Ervína Matyáše. Děkujeme.