Internetová encyklopedie dějin Brna

Emil Gajdoš

  PhDr. Emil Gajdoš


  • * 16.3.1893 Brno-Husovice – † 5.10.1967 Brno


  • pedagog; válka a odboj 1914–1919; čs. rudoarmějec


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Husovice čp. 13 (rodný dům),
   Brno-Židenice, Kuklenská 8


  • vzdělání

   II. česká státní reálka v Brně (1912 maturita),
   tři semestry brněnské techniky,
   jazyk německý na II. státní moskevské univerzitě,
   1950 splněna I. a II. státní zkouška před Zkušební komisí pro učitelství na gymnáziích v Brně,
   1952 zisk titulu PhDr. na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (filozofie-ruština)


  • dílo

   K problému organisace a úlohy školního kolektivu. Brno 1953.


  • zaměstnání

   pedagogická činnost:
   - Kargata v Rusku
   - Brno (ředitel na Gymnáziu Křenová v letech 1950–1951)
   - lektor ruského jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   SPB Brno-Židenice


  • poznámky

   Po skončení první světové války zůstal v SSSR a rodina o něm neměla zprávy. Jeho bratr Jan do konce života věřil, že se spolu setkají.
   V únoru 1915 odešel do kozácké vsi Poltavskaja, ve které pracovalo asi 150 vojáků rakousko-uherské armády u kozáků na polích. Emil pak zakotvil ve městě Kargatě na Sibiři, nejdříve u bývalého ruského horníka, u kterého se skrývali partyzáni. V partyzánském oddíle také Emil působil.
   Koncem listopadu 1919 onemocněl skvrnitým tyfem. Z nemoci se Emil dostal oproti mnoha členům rodiny bytného, kteří zemřeli. V Kargatě působil Emil jako ředitel železniční školy. Emil se v Rusku oženil, manželka se jmenovala Věra. Dne 25. 7. 1923 se jim narodila dcera Ludmila, později provdaná Hájková.
   Do Brna se Emil vrátil v roce 1925. Po roce se však vrátil zpátky na Sibiř, kde se věnoval pedagogické činnosti. Do Brna se nakonec definitivně vrátil v roce 1947.


  • obrazy

   img15063.jpg img15064.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Věra Matvějevna Gajdošová (Naporová)
   sňatek: 12. 8. 1920 (rozvod: 13. 6. 1930)
   (první manželka)
   Antonina Ivanovna Gajdošová (Talanová, provdaná Popová)
   sňatek: 5. 11. 1946 (rozvod 27. 12. 1949)
   (druhá manželka)
   Jarmila (Jaromila) Gajdošová (Raclová, ovdovělá Gajdošová)
   sňatek: 18. 2. 1950
   (třetí manželka)


  • rodiče

   Jan Gajdoš
   Františka Gajdošová (Račanská)


  • sourozenci

   Jan Gajdoš
   Leopold Gajdoš
   Marie Kluková (Gajdošová)
   Ludmila Kumpoštová (Gajdošová)


  • ulice

   Kuklenská
   bydliště


  • autor

   Menš, MJ, Kal


Aktualizováno: 06. 12. 2018

Emil Gajdoš se svou druhou ženou Jarmilou Gajdošovou (1952). Zdroj: Ivana Gajdošová, Měl sílu a byl bouřlivák... mistr světa prof. Jan Gajdoš, Brno-Praha 2012, s. 227.