Internetová encyklopedie dějin města Brna

Radko Martin Pernička

  doc. PhDr. Radko Martin Pernička, CSc.


  • * 25.3.1922 Brno – † 11.2.1986 Brno


  • klasický archeolog


  • nej...

   Československo: jako první u nás zkoušel leteckou prospekci u Prosiměřic na Znojemsku


  • vzdělání

   gymnázium v Brně,
   FF MU v Brně - klasická archeologie a dějiny umění (od roku 1945) - 1949 titul PhDr., 1963 CSc., 1969 docent

  • vyznamenání a pocty

   zasloužilý pracovník UJEP v Brně,
   nositel stříbrné medaile UJEP v Brně,
   nositel zlaté a stříbrné medaile filosofické fakulty,
   nositel záslužné medaile Moravského muzea v Brně,
   nositel pamětní medaile k 50. výročí KSČ, k 25. výročí Vítězného února, ke 40. výročí osvobození ČSSR Rudou armádou


  • dílo

   zobrazit Publikační činnost:
   - Die Keramik der aelteren roemischen Kaiserzeit in Maehren, Brno 1966.

   - Nuoveau fragment de terra vigillate signé par Regimus, Archeologické rozhledy 3, 1951, 62–63.

   - Pravěké hradisko u Plavče, Vlastivědný věstník moravský 11, 1956, 79–82.

   - K otázkám zpracování nálezů z doby římské a ke klasifikaci kolečkované ornamentace, Acta Musei Moraviae 57, 1972, 83–104.

   - Keramika jiříkovického typu zdobená vodorovným žlábkováním, Sborník prací FF BU, E 30, 1985, 81–103.

   - Moravské pohřebiště doby římské, t. E 10, 1965, 155–174.

   - četné články v SPFFBU.


  • zaměstnání

   za 2. světové války pracovně nasazený,
   asistent klasické archeologie, od roku 1954 katedra prehistorie na FF MU v Brně, 1970–1986 vedoucí katedry archeologie a muzeologie (1970–1986), 1973–1976 proděkan

  • politická orientace

   člen KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   redigoval Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity - archeologickou klasickou řadu E,
   člen vědecké rady UJEP v Brně a její filosofické fakulty,
   zastupoval pracoviště v Československém národním archeologickém komitétu,
   člen Oborové komise při presidiu ČSAV,
   člen rady Encyklopedie československé archeologie,
   člen výboru Moravského archeologického klubu


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 72, hrob č. 340–341


  • poznámky

   Zajímal se nejvíce o dobu římskou, o slovanskou archeologii a také o muzeologii.

   Archeologické výzkumy:
   - Znojmo-Hradiště (1954–1957), Těšetice (1956–1958), Břeclav-Pohansko, Prosiměřice
   - od 50. let 20. století se soustředil na dobu římskou (Šitbořice 60. léta 20. století, Hluk-Dolní Němčí 1972–1982).


  • prameny, literatura

   zobrazit "Nedožité osmdesátiny docenta Radko M. Perničky"
   "Nedožité sedmdesátiny Radko Martina Perničky"
   "Hrnčířská dílna ze sklonku II. století n. l. v Chrlicích"
   "Post mortem R. M. Perničky"
   ""
   "Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů"


  • osoby

   František Kalousek
   spolupracovník


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • autor


Aktualizováno: 18. 02. 2019