Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Pelíšek

  prof. RNDr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc.


  • * 20.8.1909 Zábludov u Letovic – † 1.6.1993 Brno


  • geolog, pedolog, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • nej...

   Československo: v roce 1961 vydal první atlas půd ČSR


  • bydliště

   Brno, Lesnická 54


  • vzdělání

   reálka v Brně (1928 maturita),
   Vysoká škola zemědělská v Brně - agronomická fakulta (1935 titul RNDr., 1958 DrSc., 1946 profesor geologie a půdoznalectví), zároveň navštěvoval přednášky z mineralogie, geologie a petrografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně

  • jiné pocty

   v roce 2009 mu byla u příležitosti 100. výročí narození odhalena u jeskyně Býčí skála v Moravském krasu pamětní deska od architekta Ivara Otruby


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   asistent, později docent půdoznaleckého ústavu (1934),
   1946–1974 profesor a vedoucí katedry zemědělského a lesnického půdoznalectví a geologie na VŠZ v Brně,
   1957–1958 děkan Lesnické fakulty VŠZ v Brně,
   v roce 1974 odchod do penze,
   soudní znalec pro obor pedologie

  • odborné a zájmové organizace

   korespondent ČSAV (od roku 1955),
   Československá společnost pro mineralogii a geologii,
   Krasová komise při ČSAV,
   Mezinárodní společnost pro výzkum kvartéru,
   Mezinárodní společnost půdoznalecká,
   Mezinárodní společnost pro výzkum rašelin,
   zakladatel Českého speleologického klubu v Brně


  • poznámky

   zabýval se geologií kvartéru, paleopedologií kvartérní i starší, také stratigrafií pleistocénu i holocénu, sedimenty a mikroklimatologií jeskyní Moravského krasu


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Absolon
   spolupracovník při archeologických výzkumech


  • ulice

   Lesnická
   bydliště


  • autor


Aktualizováno: 01. 08. 2019