Internetová encyklopedie dějin Brna

Velen Fanderlik

  doc. JUDr. Velen Fanderlik


  • * 11.2.1907 Praha – † 2.2.1985 Trail, Britská Kolumbie (Kanada)


  • zakladatel skautingu v Brně, starosta exilového Junáka
   dítě osobnosti: Mgr. Vladimír Fanderlik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   jeho rod pocházel z Holandska - původně se psal van der Lijk, společně s manželkou na podzim 1948 emigroval


  • bydliště

   trvalé:
   Praha–Smíchov, Duškova 5

   přechodné:
   Brno: Údolní 10 (1948, u otce), Šilingrovo náměstí 3-5

  • čestný občan

   čestný občan Města Brna in memoriam (30. zasedání zastupitelstva Města Brna 6. 12. 2005)


  • vzdělání

   II. české státní gymnasium v Brně (Na poříčí),
   Právnická fakulta Masarykovy univerzity (1929 titul JUDr.)


  • zaměstnání

   přednášel sociologii a dějiny umění na univerzitě v kanadském Trailu


  • pojmenováno

   v Brně existuje skautský oddíl, který nese jeho jméno; pořádá tradiční pochody z Pellicovy ulice (sídlo skautské organizace) na Šilingrovo náměstí k domu, v němž Velen Fanderlik žil a na němž je umístěna jeho pamětní deska


  • poznámky

   (za doplňující informace děkujeme Romanu Šantorovi ze Skautského institutu A. B. Svojsíka)


  • obrazy

   img4522.jpg img4523.jpg img18667.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jaroslav Kose
   přítel Vlasta Koseová
   spolupracovníci ve skautingu Josef Kratochvil
   spolupracovník Miloš Navrátil
   přítel


  • partneři

   Stanislava Fanderliková (Zvědělíková)
   sňatek: 27. 7. 1941 v Anglii (kostel sv. Jiří ve Whitchurch)


  • rodiče

   Vladimír Fanderlik
   Alžbeta Fanderliková (Gollerová)


  • sourozenci

   Milota Fanderlik


  • ulice

   Údolní
   bydliště Šilingrovo náměstí
   bydliště; pamětní deska; cíl tradičního pochodu brněnských skautků k uctění památky V. Fanderlika


  • osoba na objektech

   V. Fanderlik
   pamětní deska: Šilingrovo náměstí 3-5/01


  • události

   6. 2. 2010
   Slavnostní shromáždění skautského oddílu
   zakladatel skautingu v Brně


  • související odkazy

   mapa
   Skautský oddíl Velena Fanderlika


  • autor

   Los


Aktualizováno: 08. 12. 2017

Velen a Milota Fanderlikovi v roce 1912. Fotografii z rodinného archivu poskytl pan Ivan Fanderlik.