Internetová encyklopedie dějin Brna

Lev Krča

  akad. arch. Ing. Lev Krča


  • * 25.5.1902 Velká Bíteš (okres Žďár nad Sázavou) – † 27.4.1945 Velká Bíteš (okres Žďár nad Sázavou)


  • architekt; sportovec-atletika, lyžování; sportovní fotograf; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběť osvobozovacích bojů


  • pseudonym

   Čučka

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   znalec sportovní architektury (americké a švédské sportovní stavitelství). Projektoval atletický stadion v Brně-Králově Poli

  • příčina úmrtí

   při bombardování


  • bydliště

   Velká Bíteš,
   Brno,
   Nové město na Moravě


  • vzdělání

   1928–1931 Akademie výtvarných umění v Praze (u profesora Josefa Gočára)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 (udělen in memoriam 1946 prezidentem Ludvíkem Svobodou)

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí obou světových válek ve Velké Bíteši


  • zaměstnání

   společný ateliér s J. Kinclem a S. Tobkem (1931–1938),
   publikoval v časopise Architektura

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol,
   SK Moravská Slavia,
   Levá fronta (od roku 1931),
   Asociace akademických architektů (od roku 1931),
   Sdružení architektů (od roku 1931),
   Svaz Socialistických architektů (od roku 1933)


  • hrob

   Velká Bíteš


  • poznámky

   Odbojová činnost. Jako aktivní sportovec (vedoucí představitel smíchovského Sokola) jezdil lyžovat do Studnice u Nového Města na Moravě (penzion Cyrila Musila), kde byl zapojen do vznikající odbojové sítě budoucího Přípravného revolučního výboru (Rady tří) pod krycím jménem „Tygr" a „Zima". Fungoval jako spojka do Prahy a na Orlicko (organizace R. Gaksche „CH“), kde obstarával mj. pro Radu tří potravinové lístky. Koncem okupace žil v ilegalitě ve Velké Bíteši a byl zástupcem velitele bítešského oddílu R3-Rak.
   Zahynul 27. dubna 1945 při bombardování Velké Bíteše. Jeho bratr Bohumil Krča, legionář z 1. světové války, byl ve Velké Bíteši zapojen na podzim 1939 do ON a v odboji Rady tří pracovala jako spojka také jeho švagrová Marie Krčová (krycí jméno Karla).
   Na pomníku obětí první a druhé světové války ve Velké Bíteši je uveden mezi obětmi náletu 9. 5. 1945 (-Menš).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Hugo Foltýn
   spolupracovník v projektování stadionu Jaroslav Kincl
   spolupracovník Marie Krčová
   švagrová


  • rodiče

   Mořic Krča
   Marie Krčová


  • sourozenci

   Bohumil Krča
   Jindřich Krča


  • osoba na objektech

   oběti okupace
   pamětní deska: Kudelova 8/01


  • události

   10. 4. 2020
   Výstava "Lev Krča a Stanislav Tobek - tvůrci (nejen) sokoloven" 8. 11. 1925
   III. ročník závodu v lesním běhu Moravské Slavie
   3. místo v seniorech


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 06. 05. 2020