Internetová encyklopedie dějin města Brna

Josef Ostřanský

  Josef Ostřanský


  • * 6.4.1914 Hošťálková – † 14.11.1942 „gestapo“ (v úmrtním protokolu)


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   „Erhängen“ (v úmrtním protokolu, tedy popraven oběšením)


  • bydliště

   Hošťálková čp. 14


  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 2. světové války na hřbitově v Hošťálkové a na pamětní desce Sokola Hošťálková


  • zaměstnání

   zahradník (Gärtner)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Hošťálková


  • poznámky

   Zpopelněn v Krematoriu města Brna 17. 11. 1942, týž den byl zapsán i do úmrtního protokolu. V době úmrtí byl ženatý.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Úmrtní protokol z roku 1942"
   "Almanach obětí nacismu v letech 1939–1945 v okrese Vsetín"


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 19. 06. 2013