Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Mikuláš Nikolaj Číla

  Antonín Mikuláš Nikolaj Číla


  • * 6.1.1883 Nová Paka – † 31.5.1983 Praha


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; druhý velitel 10. pěšího pluku „Jana Sladkého Koziny“ (od 20. 6. 1919 do 28. 2. 1922); válka a odboj 1938–1945; účastník protinacistického odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zaměstnání

   voják z povolání (brigádní generál)

  • odborné a zájmové organizace

   Československá obec legionářská,
   Klub starodružiníků (po roce 1945),
   Historická komise legionářů (1973–1983 předseda),
   Sokol Brno I


  • hrob

   Praha, Olšanské hřbitovy, 2ob/20/3


  • poznámky

   Působil v Rusku. Dne 26. 8. 1914 vstoupil do České družiny, byl autorem čs. vojenských předpisů. Spolu s Josefem Jiřím Švecem zavedl oslovení „bratře". Člen vojenské komise a delegát II. sjezdu Svazu čs. spolků.
   Od podzimu 1916 velel 12. rotě 1. střeleckého pluku Mistra Jana Husi, 7. a 1. rotě 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova, později 1. praporu 3. střeleckého pluku.
   Od února 1919 velel 10. střeleckému pluku Jana Sladkého-Koziny, zde pověřen předáním zlatého pokladu sovětské vládě. Po návratu do ČSR velel 10. pěšímu pluku. V letech 1922–1928 velitel 8. pěší brigády a dočasně 4. pěší divize; 1928–1934 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství Brno; 1934–1937 předseda Odvolacího kárného výboru.
   K 1. 1. 1938 odešel do výslužby. Účastnil se protinacistického odboje, v Pražském povstání velel dejvické oblasti.


  • obrazy

   img20819.jpg img20820.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Sergej Nikolajevič Vojcechovskij
   přátelé, spolupracovníci v legiích i v československé armádě


  • partneři

   Nina Ivanovna Čílová (Krjukovská)


  • děti

   Jiří Číla
   Tatiana Čílová
   Mikuláš Číla


  • události

   8. 12. 1929
   Slavnostní otevření Dětského domova Dagmar v Brně
   účastník slavnosti
   25. 11. 1928
   Odhalení pomníku padlých 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny
   účastník slavnosti odhalení pomníku
   17. 6. 1928
   Slavnostní otevření "Musea odboje" na Špilberku
   zástupce zemského vojenského velitele


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 12. 05. 2017

Antonín Mikuláš Nikolaj Číla. Fotografii pro naši encyklopedii poskytla vnučka Ivana Čílová, děkujeme.