Internetová encyklopedie dějin Brna

František Markus

  František Markus


  • * 15.6.1876 Strážnice (okres Hodonín) – † 23.10.1963 Brno


  • ředitel Zahradnické školy v Brně-Bohunicích


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1918 přeorganizoval jednoletý pomologický ústav v Brně-Bohunicích na dvouletou zahradnicko-ovocnickou školu


  • bydliště

   Brno-Bohunice, Lány 34


  • vzdělání

   vyučen v zámeckém zahradnictví ve Strážnici,
   zahradnická praxe v Olomouci a v Drážďanech,
   Vyšší zahradnicko-ovocnická škola v Lednici (absolvoval v roce 1903),
   Vyšší vinařsko-ovocnický ústav v Klosterneuburku u Vídně (osmiměsíční studijní pobyt v roce 1908)


  • dílo

   - Die getarnte Bildende Kunst der Vorzeit, Brünn 1938.
   - Výtvarné umění lidu předhistorického na plochách kamenného nářadí. Díl 1, Neolit a počáteční doba kovová, Brno 1947.


  • zaměstnání

   demonstrátor a odborný učitel na vinařsko-ovocnické škole v Mělníku (od roku 1903) - během pobytu v Mělníku krátce suploval v Zemském pomologickém ústavu v Tróji,
   1913–1935 ředitel Zahradnické školy v Brně-Bohunicích,
   do roku 1938 vedl Pokračovací školu zahradnickou v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Vinařský spolek pro Mělník a okolí,
   Zemský ovocnický spolek moravský,
   Československá akademie zemědělská,
   Český veslařský klub v Mělníku


  • poznámky

   zvláštní zálibou bylo studium diluviálních vykopávek v Bohunicích, jehož výsledky uveřejnil v samostatném spise O diluviálních vykopávkách


  • obrazy

   img6687.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anna Markusová (Kaldararová)
   sňatek: 5. 9. 1908 v Hradci Králové


  • děti

   Mlada Václavíková (Markusová)


  • ulice

   Lány
   bydliště


  • události

   3. 10. 1921
   Útok na docenta Františka Markuse
   terč útoku
   1901
   Vznik Českého pomologického ústavu v Bohunicích
   ředitel


  • archeologické výzkumy

   1979 Ulice Lány
   1946 Ulice Lány


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 13. 05. 2019

František Markus. Foto In: "Almanach ke 100. výročí založení Zahradnické školy v Brně-Bohunicích a 140. výročí založení zahradnického školství v Brně 1901-2001/1861-2001, Brno 2001, s. 106."