Internetová encyklopedie dějin Brna

František Antonín Gindl

  František Antonín Gindl


  • * 15.9.1786 Ratten ve Štýrsku – † 24.10.1841 Klagenfurt


  • 5. brněnský biskup (1832–1841), světící biskup olomoucký (1831–1932), biskup gurkský (1841)


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Jako věrný služebník habsburského rodu dne 7. 9. 1836 asistoval při korunovaci císaře Ferdinanda V. na českého krále v katedrále sv. Víta v Praze. Ač cizinec, zasloužil se o propagaci české bohoslužby, osobně se účastnil zkoušek bohoslovců a vyžadoval, aby všichni dobře znali český jazyk, který si sám dobře osvojil. K výuce Nového zákona povolal na bohoslovecké učiliště Františka Sušila.


  • bydliště

   Ratten (Štýrsko),
   Štýrský Hradec (Štýrsko) - v letech 1809, 1810–1824,
   Stainz (Štýrsko) 1809,
   Seckau (Štýrsko) - 1824,
   Vídeň (1829–1831),
   Brno (1931/1932–1841),
   Klagenfurt (1841)


  • vzdělání

   gymnázium ve Štýrském Hradci,
   teologie v benediktinském klášteře v Admontu, studium dokončil ve Štýrském Hradci


  • dílo

   v roce 1833 založil edici Acta curiae almae diocesis Brunensis (úřední věstník diecéze)


  • zaměstnání

   15. 9. 1809 vysvěcen na kněze,
   kaplan ve štýrské farnosti Stainz,
   1810 povolán ke katedrálnímu chrámu ve Štýrském Hradci jako kaplan a konsistorní sekretář,
   1. 8. 1824 byl tamtéž ustanoven farářem u sv. Jana Na Příkopech, záhy pak došlo k jeho zvolení guberniálním radou a jmenování kanovníkem ve štýrském Seckau,
   8. 7. 1829 dvorním radou a referentem pro duchovní záležitosti v česko-rakouské dvorské kanceláři a dne 17. 2. 1830 skutečným dvorním radou a přísedícím dvorní studijní komise,
   9. 5. 1831 jmenován titulárním biskupem aureliopolitánským s určením pro olomouckou arcidiecézi a 22. 6. 1831 přijal ve Vídni biskupské svěcení (byl určen pro olomouckou arcidiecézi jako pomocný biskup, arcibiskup Rudolf Jan však za necelé 3 měsíce zemřel, takže Gindl se své nové funkce v Olomouci vůbec neujal),
   dne 16. 11. 1831 jmenován císařem Františkem I. brněnským biskupem, papež Řehoř XVI. ho potvrdil až po více než půl roce 3. 7. 1832 a dne 9. 9. 1932 došlo k jeho slavnostnímu nastolení,
   dne 23. 1. 1841 byl císařem Ferdinandem V. jmenován biskupem gurkským (potvrzen papežem Řehořem XVI. 2. 8. 1841, biskupství v Gurku přeneslo své sídlo do Klagenfurtu, kam se také 15. 8. 1941 odebral a kde po dvou měsících zemřel)


  • poznámky

   Jako biskup neužíval osobního znaku, pouze štítu biskupství. Štít je čtvrcený, v prvním a ve čtvrtém zlatém poli je pod císařskou korunou černý orel s červeným štítkem na hrudi, v něm je stříbrné břevno s černými literami M T; ve druhém a třetím červeném poli je pět stříbrných kuželů. Za štítem je zlatý procesní kříž provázený vpravo mitrou a vlevo zlatou dovnitř točenou berlou. Vše je převýšeno zeleným biskupským kloboukem.


  • obrazy

   img5990.jpg img5989.jpg img7136.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Sušil
   F. A. Gindlem povolán k výuce Nového zákona na bohoslovecké učiliště


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 14. 09. 2014

František Antonín Gindl (autor portrétu: anonym po roce 1831). Foto in: Biskuptví brněnské, Brno 2000, s. 55.