Internetová encyklopedie dějin města Brna

Roman Onderka

  Bc. Roman Onderka, MBA


  • * 11.11.1965 Brno


  • primátor města Brna v letech 2006–2010, znovu zvolen 11. 11. 2010 na období do roku 2014


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   zájmy: sport (fotbal, nohejbal, squash), hudba, divadlo, literatura


  • bydliště

   Brno-střed


  • vzdělání

   Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. (bakalářské studium ve studijním programu Ekonomika a management, obor Ekonomika a právo v podnikání),
   Vysoké učení technické v Brně - Brno Business School Fakulty podnikatelské (program Master of Business Administration, validováno Nottingham Trent University Velká Británie) - ukončeno v roce 2010


  • zaměstnání

   ADAST Adamov jako mechanik,
   České dráhy, s. p. v Brně ve funkci vozmistra,
   OSŽ - územní tajemník (OSŽ) dopravy a přepravy pro kraj Jihomoravský a kraj Vysočina,
   od roku 2002 předseda klubu zastupitelů ČSSDZMB,
   ve volebním období 2002–2006 člen Zastupitelstva města Brna (v té době také členem Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec),
   ve volebním období 2002–2006 člen Komise investiční a Komise dopravy Rady města Brna,
   pro volební období 2006–2010 uvolněn pro funkci primátora Statutárního města Brna

  • politická orientace

   ČSSD

  • odborné a zájmové organizace

   Ústřední dopravní komise ČSSD v Praze,
   Krajská dopravní komise ČSSD v Brně,
   garant Městské dopravní komise ČSSD v Brně,
   člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj,
   člen Rady Evropy se sídlem Štrasburku,
   Svaz zahrádkářů,
   Dělnická tělocvičná jednota

   členství ve společnostech s účastí města Brna:
   - člen představenstva TEZA, a.s. (do listopadu 2006)
   - člen představenstva Teplárny Brno, a.s. (do listopadu 2006)
   - člen představenstva DPmB, a.s. (do listopadu 2006)
   - předseda dozorčí rady Veletrhy Brno, a.s. (od června 2007)
   - předseda správní rady VUT Brno (od října 2007)


  • obrazy

   img9627.jpg


  • události

   4. 10. 2014
   Otevření expozice Africká vesnice v brněnské ZOO
   primátor města Brna
   25. 9. 2014
   Otevření nové budovy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Brně-Černovicích
   účastník slavnosti
   23. 9. 2014
   Město Brno získalo do vily Tugendhat originální kusy nábytku
   primátor města Brna (účastník slavnostního aktu)
   17. 9. 2014
   Odhalení pomníku obětem židovského a romského holokaustu
   primátor města Brna
   30. 8. 2014
   Otevření průchozí expozice klokanů v brněnské ZOO
   primátor města Brna

   další události (123)...
   24. 7. 2014
   Nové autobusy na stlačený zemní plyn pro DPmB
   primátor města Brna
   5. 7. 2014
   Slavnostní otevření orlí voliéry v ZOO Brno
   primátor města Brna
   29. 6. 2014
   Slavnost svěcení varhan pro Brno
   primátor města Brna
   21. 1. 2014
   Slavnostní předání ocenění Cena města Brna za rok 2013
   primátor města Brna
   2. 1. 2014
   Přivítání prvního dítěte města Brna v roce 2014
   přivítal novorozence
   5. 12. 2013
   Slavnostní otevření nově revitalizovaného Parku na Kolišti
   primátor města Brna
   3. 12. 2013
   Podzemní parkovací dům u Janáčkova divadla uveden do provozu
   primátor města Brna
   2. 11. 2013
   Slavnostní otevření Přírodovědného digitária
   primátor města Brna
   7. 10. 2013
   Výstava soutěžní přehlídky Young Architect Award 2013
   převzal záštitu nad soutěží a účastnil se vernisáže
   24. 6. 2013
   Slavnostní požehnání a otevření nově zrekonstruovaných prostor v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně
   primátor města Brna
   9. 6. 2013
   Exhibiční utkání mezi týmem FC Zbrojovka a ŠK Slovan Bratislava
   slavnostní projev
   6. 6. 2013
   Slavnostní odhalení sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově
   primátor města Brna
   20. 5. 2013
   Výstava fotografií ze života Františka Boudy
   primátor města Brna
   1. 5. 2013
   1. ročník Memoriálu Erika Parduse ve fotbale
   primátor města Brna
   1. 5. 2013
   Odhalení památníku brněnským hasičům
   účastník odhalení pomníku
   1. 5. 2013
   Otevření obchodního centra „Letmo“
   primátor města Brna
   25. 4. 2013
   Ukončení rekonstrukce Jižního křídla hradu Špilberk se slavnostním poklepem symbolické „poslední“ cihly
   primátor statutárního města Brna
   25. 2. 2013
   Přijetí Emila Bočka, příslušníka RAF, místopředsedy Československé obce legionářské a významného představitele čs. odboje v Brně u příležitosti jeho 90. narozenin
   primátor města Brna
   26. 1. 2013
   4. ročník Dortiády s Kometou
   primátor města Brna a člen poroty
   17. 1. 2013
   Slavnostní křest tramvaje Lipsko
   primátor města Brna
   14. 1. 2013
   Slavnostní otevření Honorárního generálního konzulátu Filipínské republiky v Brně
   primátor města Brna
   2. 1. 2013
   Přivítání prvního dítěte města Brna v roce 2013
   vítal první brněnské miminko
   17. 12. 2012
   Slavnostní otevření budovy Staré radnice po statickém zajištění
   primátor města Brna
   9. 12. 2012
   Slavnostní přejmenování železniční stanice Brno-Chrlice
   primátor města Brna
   6. 12. 2012
   Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec města Brna 2012
   primátor města Brna
   4. 12. 2012
   Slavnostní předání „Petrov-úprava areálu“ a „Denisovy sady a Studánka-dokončení“
   primátor města Brna
   30. 11. 2012
   Odhalení pamětní desky legendám HC Kometa Brno
   primátor města Brna
   30. 11. 2012
   Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Brně
   primátor města Brna
   19. 11. 2012
   Návrat „brněnského draka“ na své místo
   primátor města Brna
   29. 10. 2012
   Slavnostní otevření Městského střediska krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni
   primátor města Brna
   28. 10. 2012
   Vysázení čtyř líp u pomníku Edvarda Beneše
   primátor města Brna
   24. 10. 2012
   Slavnostní otevření Divadla na Orlí/Hudebně-dramatické laboratoře JAMU
   primátor města Brna
   12. 10. 2012
   Otevření Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně
   primátor města Brna
   6. 10. 2012
   Oslavy 145. výročí založení Gymnázia tř. Kpt. Jaroše
   primátor města Brna
   2. 10. 2012
   Slavnostní otevření zrekonstruované kopule Hvězdárny a planetária Brno
   primátor města Brna
   6. 9. 2012
   Přijetí olympijské vítězky ve skifu žen Miroslavy Knapkové primátorem města Brna
   primátor města Brna
   31. 8. 2012
   Slavnostní otevření Královopolského tunelu
   primátor města Brna
   1. 6. 2012
   Oslavy 100. vyročí založení slévárny ALFE
   primátor města Brna
   3. 5. 2012
   Slavnostní poklep základního kamene rekonstrukce prostoru kolem katedrály na Petrově
   primátor města Brna
   26. 4. 2012
   Přijetí týmu HC Kometa Brno u primátora města Brna
   primátor města Brna
   21. 4. 2012
   Slavnostní křest lodi Stuttgart
   primátor města Brna
   17. 4. 2012
   Otevření zrekonstruovaného parku Lužánky
   primátor města Brna
   14. 4. 2012
   Křest lodi Dallas a zahájení 66. plavební sezony na Brněnské přehradě
   primátor města Brna
   29. 2. 2012
   Otevření zrekonstruované Vily Tugendhat
   primátor města Brna
   6. 2. 2012
   Slavnostní otevření Mateřské školy Kamechy
   primátor města Brna
   30. 1. 2012
   Křest magazínu CITY BRNO DNES
   primátor města Brna
   30. 1. 2012
   Slavnostní prezentace knihy „Dějiny Brna 1“ spojená s křtem
   primátor města Brna
   8. 12. 2011
   Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec města Brna 2011
   primátor města Brna
   12. 11. 2011
   Otevření zrekonstruované Hvězdárny a planetária Brno
   primátor města Brna
   27. 10. 2011
   Slavnostní odhalení funerální sochy …A to je vše, co zbylo z anděla
   primátor města Brna
   3. 10. 2011
   Otevření privátní chirurgické kliniky SurGal Clinic
   primátor města Brna, účastník otevření soukromé kliniky
   1. 10. 2011
   Slavnostní otevření zrekonstruovaného dětského dopravního hřiště
   účastník slavnosti
   15. 9. 2011
   Otevření Národního tkáňového centra
   primátor města Brna
   1. 9. 2011
   Oficiální otevření Joštovy ulice po generální opravě
   primátor města Brna
   21. 8. 2011
   Pietní akt – položení kytice u pamětních desek obětem ze srpna 1968 a 1969
   primátor města Brna
   29. 6. 2011
   Evropské hry handicapované mládeže Brno 2011
   přijal záštitu
   28. 6. 2011
   Poklep základního kamene pavilonů "M" a "X" v areálu Mendelovy univerzity v Brně
   primátor města Brna
   11. 6. 2011
   Oslavy 50 let vysílání brněnského studia České televize
   primátor města Brna, křtil tramvaj
   5. 6. 2011
   Slavnostní otevření Muzea loutek
   primátor města Brna
   28. 5. 2011
   Slavnostní spuštění lodi „Utrecht“ na hladinu Brněnské přehrady
   primátor města Brna
   14. 5. 2011
   Oslavy 65 let lodní dopravy na Brněnské přehradě
   účastník slavnosti, jeden z řečníků
   28. 4. 2011
   Křest nových tramvají se jmény: Eliška, Hanička, Ivuška, Janička a Karolínka
   účastník slavnosti
   20. 4. 2011
   Zahájení stavby výškové budovy AZ Tower
   primátor města Brna
   12. 4. 2011
   VUT v Brně udělilo prezidentu ČR Václavu Klausovi čestný doktorát
   primátor města Brna
   6. 4. 2011
   Lichtenštejnský kníže Hans Adam II. navštívil Brno
   primátor města Brna
   4. 4. 2011
   Koncert „Návrat Jana Nováka“
   záštita nad koncertem
   31. 3. 2011
   Slavnostní otevření Labyrintu pod Zelným trhem pro veřejnost
   primátor města Brna
   26. 3. 2011
   66. ročník Běhu Lužánkami
   primátor města Brna
   7. 2. 2011
   Zahájení rekonstrukce jižního křídla Špilberku
   primátor města Brna
   27. 1. 2011
   Křest nových tramvají se jmény: Verunka, Zuzanka, Anička, Boženka a Danuška
   primátor města Brna
   3. 1. 2011
   Přivítání prvního dítěte města Brna v roce 2011
   přivítání prvního dítěte Brna v roce 2011
   11. 11. 2010
   Ustavující zasedání Zastupitelstva města Brna
   znovu zvolený primátor
   20. 10. 2010
   Slavnostní setkání při příležitosti 90. výročí vzniku památkové instituce na Moravě (Národní památkový ústav)
   primátor města Brna
   11. 10. 2010
   Slavnostní otevření tréninkového centra mladých fotbalistů FC Sparta Brno
   primátor města Brna
   9. 10. 2010
   V brněnské ZOO otevřena část expozičního komplexu Beringie
   primátor města Brna
   6. 10. 2010
   Slavnostní otevření cyklistické stezky Kaštanová – most přes dálnici D2
   primátor města Brna
   3. 10. 2010
   Slavnostní požehnání kotvy
   primátor města Brna
   2. 10. 2010
   Slavnostní zpřístupnění Labyrintu pod Zelným trhem
   primátor města Brna
   2. 10. 2010
   V brněnské ZOO otevřen zrekonstruovaný pavilon opic
   primátor města Brna
   23. 9. 2010
   Slavnostní položení základního kamene Divadla na Orlí - Hudebně dramatické laboratoře JAMU v Brně
   primátor města Brna
   18. 9. 2010
   Slavnostní odhalení multifunkčního hodinového stroje
   primátor města Brna
   17. 9. 2010
   Slavnostní otevření zrekonstruované haly Rondo
   primátor města Brna
   15. 9. 2010
   Slavnostní otevření Moravského náměstí po jeho rekonstrukci
   primátor města Brna
   11. 9. 2010
   Odhalení sochařského díla „Pocta Edisonovi“
   slavnostní projev
   9. 9. 2010
   Předání sochy Spravedlnosti veřejnosti
   primátor města Brna
   24. 6. 2010
   Hry handicapované mládeže Brno 2010
   přijal záštitu
   16. 6. 2010
   Zřícení části západní hradební zdi Špilberku
   primátor města Brna
   25. 5. 2010
   Dokončení odstavného nádraží v Horních Heršpicích
   primátor města Brna
   8. 5. 2010
   Křest nové lodi Lipsko
   primátor města Brna
   23. 4. 2010
   Brno 1945 - oslavy 65. výročí ukončení 2. světové války a osvobození Brna
   akce se konala pod záštitou primátora
   10. 4. 2010
   Odhalení pomníku prezidenta Edvarda Beneše
   akce se konala pod jeho záštitou, přednesl slavnostní projev
   31. 3. 2010
   Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně se rozšířila o další budovu
   primátor města Brna
   26. 3. 2010
   Proražení Královopolského tunelu
   primátor města Brna
   22. 3. 2010
   Princ Charles navštívil Brno
   primátor města Brna
   1. 2. 2010
   Předání čestného občanství Milanu Kunderovi
   primátor města Brna
   25. 1. 2010
   Podpis smlouvy o zahájení rekonstrukce Vily Tugendhat
   primátor města Brna
   1. 1. 2010
   Narození prvního občánka Brna a Jihomoravského kraje v roce 2010
   primátor města Brna
   4. 12. 2009
   Návštěva prezidenta Řecké republiky v Brně
   primátor města Brna
   11. 11. 2009
   Slavnostní instalace nového zvonu Martina Středy
   primátor statutárního města Brna
   7. 10. 2009
   Poklep základního kamene Přírodovědného exploratoria
   primátor města Brna
   7. 10. 2009
   Slavnostní otevření nové sportovní haly Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity
   primátor města Brna
   17. 9. 2009
   Odhalení pamětní desky J. Kratochvilovi
   primátor města Brna
   17. 8. 2009
   Křest nových tramvají se jmény: Gábinka, Helenka, Irenka, Julinka, Klárka, Lucinka, Maruška, Natálka, Olinka, Pavlínka, Renatka a Simonka
   primátor města Brna
   7. 7. 2009
   Mistrovství Evropy kadetů v baseballu 2009
   primátor města Brna
   30. 6. 2009
   Návštěva slovenského prezidenta Ivana Gašparoviče v Brně
   primátor města Brna
   16. 6. 2009
   Slavnostní zahájení rekonstrukce haly Rondo
   primátor města Brna
   27. 4. 2009
   Odhalení rekonstruovaného pomníku obětem osvobozovacích bojů z řad vojínů Rudé armády
   primátor města Brna
   26. 1. 2009
   Odhalení sochy O. F. Hajeka
   primátor města Brna
   2. 10. 2008
   Spuštění kamerového systému Městské policie Brno
   primátor města Brna
   11. 6. 2008
   Otevření nové budovy Integrated Delivery Centre Brno
   účastník slavnosti, přednesl projev
   26. 5. 2008
   Poklep základního kamene akvaparku v Kohoutovicích
   primátor města Brna
   15. 5. 2008
   Odhalení sochy W. A. Mozarta
   primátor Statutárního města Brna
   29. 1. 2008
   Předání Cen města Brna za rok 2007
   primátor města Brna
   29. 11. 2007
   Oslavy 260 let založení konventu a nemocnice Milosrdných bratří v Brně
   primátor města Brna
   26. 10. 2007
   Slavnostní setkání bývalých i současných cyklistů Dukly Brno a přátel cyklistiky
   primátor města Brna
   11. 10. 2007
   Návštěva apoštolského nuncia v augustiniánském opatství
   primátor města Brna
   20. 9. 2007
   Křest tramvaje se jménem Adélka
   primátor města Brna
   16. 9. 2007
   40. ročník silničního běžeckého závodu Brněnská 25
   primátor města Brna
   15. 9. 2007
   Evropský pohár klubových mistrů juniorů a juniorek
   primátor města Brna
   30. 4. 2007
   Koncert "Nebe plné hvězd"
   primátor města Brna
   31. 1. 2007
   Slavnostní otevření největší haly pro sálové sporty v České republice
   primátor města Brna
   2. 1. 2007
   Uvítání prvního občánka Brna narozeného v roce 2007
   primátor města Brna
   21. 11. 2006
   Otevřena letecká základna Policie ČR
   primátor města Brna


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 20. 06. 2018

Roman Onderka. Fotografii poskytla paní Dana Svátková, poradce primátora Romana Onderky. Děkujeme.