Internetová encyklopedie dějin města Brna

Josef Samsour

  Msgr. ThDr. Josef Samsour


  • * 7.8.1870 Vatín – † 4.3.1930 Brno


  • katolický kněz, profesor církevních dějin na bohosloveckém ústavu, papežský komoří a biskupský rada, významný církevní historik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno:
   - Adlergasse 20 (1902–1905)
   - Steingasse 14 (1906–1907)
   - Draschegasse 10 (1908–1910)
   - Waisenhausgasse - Sirotčí 14 (1911–1930)


  • vzdělání

   od roku 1888 bohoslovecký ústav v Brně,
   1893–1897 Frintaneum (C. a k. vyšší vzdělávací institut pro kněží, zvaný též "Augustineum") ve Vídni, kde dosáhl doktorátu teologie


  • dílo

   zobrazit - Compendium Historiae Ecclesiasticae: in usum clericorum seminarii Brunensis/concinnavit Franciscus Zeibert, Brünn 1903.

   - Církevní dějiny obecné, Praha 1907.

   - Dějiny alumnátu brněnského, Brno 1907.

   - Tři časové otázky, Praha 1908.

   - Papežové v dějinách, Brno 1908.

   - Základy patrologie: Se zvláštním zřetelem k dějinám dogmatu 1908.

   - Několik statí z dějin a života církve katolické, Praha 1908.

   - Obrazy z dějin církve katolické: Církev a vzdělanost ve středověku: Galileo Galilei a jeho odsouzení, Praha 1910.

   - Prodej věcí movitých ze zrušených klášterů za Josefa II. na Moravě, Brno 1911.

   - Rychlé rozšíření křesťanství v prvních třech stoletích a jeho příčiny, Praha 1917.


   Spolupracoval na Českém bohovědném slovníku. Dále přispíval svými články do časopisu "Hlídka", "Časopis katolického duchovenstva", "Vlast", "Hlas" a do "Katolické vzdělávací knihovny".


  • zaměstnání

   1892 vysvěcen na kněze,
   1893 působil v duchovní správě,
   1897 učitel náboženství na C. k. českém ústavu ku vzdělání učitelek,
   1902 profesor církevních dějin na bohosloveckém ústavu

  • odborné a zájmové organizace

   Družina literární a umělecká v Olomouci,
   Dědictví sv. Cyrila a Metoděje (1908),
   místopředseda Katolické politické jednoty,
   Český čtenářský spolek v Brně


  • hrob

   pohřben v obci Obyčtov


  • prameny, literatura

   zobrazit "Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů"
   "Dějiny Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně 1850–1930"
   "Úmrtní protokol z roku 1930"
   "Obec Vatín"
   "Géniové církve a vlasti"
   "Národní výbor města Brna - Kartotéka domovského práva, Brno 1850–1948"


  • osoby

   Josef Kašpar
   zaopatřoval P. Josefa Kašpara


  • sourozenci

   Jan Samsour


  • ulice

   Adlergasse - Orlí
   bydliště v letech 1902–1905 Steingasse
   bydliště v letech 1906–1907 Draschegasse
   bydliště v letech 1908–1910 Waisenhausgasse - Sirotčí
   bydliště v letech 1911–1930 (dnes Grohova)


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 03. 08. 2018