Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Mikeš

  Ing. Karel Mikeš


  • * 2.3.1879 Břeclav


  • vrchní stavební rada zemského úřadu v Brně


  • zajímavé okolnosti

   ve 30. letech 20. století člen komise pro druhou státní zkoušku na odboru strojního inženýrství a elektroinženýrství ČVŠT v Brně


  • vzdělání

   gymnázium,
   česká a německá technika v Praze, odbor strojnický a elektrotechnický,
   polytechnika v Curychu - v laboratořích prof. Webra a Wysslinga


  • zaměstnání

   firma Oerlikon,
   firma Kolben, akc. spol. v Praze,
   Zemský úřad v Brně - zde především práce na elektrifikaci Moravy

  • odborné a zájmové organizace

   Elektrotechnický svaz československý (předseda, zvolen v roce 1925)


  • prameny, literatura


  • autor

   blat


Aktualizováno: 20. 12. 2019