Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois V. Kožíšek

  Alois V. Kožíšek


  • * 20.6.1886 Brno


  • magistrátní úředník - vrchní městský kancelářský rada v Brně (kolem roku 1930), autor a redaktor propagačních a informačních publikací o Brně a okolí (1926–1938), redaktor Obecního věstníku zemského hlavního města Brna (1920–1939)


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • vzdělání

   od roku 1897 studium na 1. české státní reálce v Brně (1906 maturita)


  • dílo

   Autor a redaktor publikací, určených k propagaci města Brna v letech 1926–1938, např.: 
   - Brno - hlavní město Moravy (Brno 1926, 2. vydání 1928) - i cizojazyčné mutace
   - Zemské hlavní město Brno (Brno 1928)
   - Brno - město a okolí (Brno 1938)
   - Redaktor Obecního věstníku zemského hlavního města Brna (1920–1939).


  • zaměstnání

   magistrátní úředník


  • prameny, literatura


  • autor

   Jiv


Aktualizováno: 08. 01. 2019