Internetová encyklopedie dějin města Brna

František Lydie Gahura

  akad. arch. František Lydie Gahura


  • * 10.10.1891 Zlín-Kudlov – † 15.9.1958 Brno


  • architekt, sochař, pedagog


  • zajímavé okolnosti

   po sňatku se spolužačkou na Uměleckoprůmyslové škole Lydií Rousovou (1916) přijal její křestní jméno


  • vzdělání

   1905–1909 v učení u sochaře a štukatéra A. Amorta v Uherském Hradišti,
   1909–1910 soukromé studium (hudba, kreslení, modelování) a příprava ke zkouškám na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze,
   1910–1913 všeobecná škola pro modelování Uměleckoprůmyslové školy v Praze (J. Drahoňovský),
   1913–1914 speciální škola pro dekorativní modelování - tamtéž (C. Klouček),
   1914–1917 speciální škola pro dekorativní architekturu - tamtéž (J. Plečnik),
   1919–1923 Akademie výtvarných umění v Praze - škola architektury (J. Kotěra)

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce (10. 11. 1957)


  • dílo

   zobrazit výběr z díla:

   ARCHITEKTURA A URBANISMUS:

   1916
   přístavba domu F. Bati, Zlín, ulice Ve Stráních

   1918
   spolupráce na doplněném regulačním plánu pro stavbu dělnické kolonie firmy Baťa, Zlín (projekt J. Kotěry z roku 1915)

   1920
   návrh na sokolovnu, Zlín

   1920–1921
   regulační plán města Zlína

   1920–1924
   radnice, Zlín

   1923
   obytná kolonie "Domov", Zlín, Tyršovo nábřeží, ulice Ve Stráních (dokončení projektu J. Kotěry)

   1924
   - návrh na Společenský dům pro zaměstnance firmy Baťa, Zlín
   - návrhy na obecné školy, Zlín

   1925
   - vila D. Čipery, Zlín
   - typizované rodinné domky firmy Baťa, Zlín

   1926
   - návrh na biograf Baťa, Zlín
   - penzion, Sliač (Slovensko)
   - prodejna Baťa, Český Těšín

   1926–1927
   - domy lékařů v areálu Baťovy nemocnice, Zlín
   - vila ředitele nemocnice MUDr. V. Alberta, Zlín

   1926–1928
   obchodní dům Baťa, Brandýs nad Labem

   1926–1929
   typizované rodinné domky ve čtvrtích Letná a Zálešná, Zlín

   1926–1936
   Baťova nemocnice, Zlín

   1926–1938
   regulační a situační plány městských čtvrtí Zlína: Letná, Nad Ovčírnou, Podvesná, Padělky, Kúty, Lešetín, Díly, Zadní Díly

   1927
   - regulační plán Zlína
   - římskokatolický kostel, Míškovice
   - kaple Sv. Václava, Zlín-Kudlov

   1927–1928
   - soutěžní návrh na obchodní dům firmy Baťa, Brno, Kobližná ulice
   - Masarykovy pokusné školy, Zlín, náměstí Práce

   1928
   výstavní pavilon Okres a město Zlín na Výstavě soudobé kultury v Československu, Výstaviště, Brno-Pisárky

   1928–1929
   obchodní dům Baťa, Praha, Václavské náměstí (s L. Kyselou a J. Gočárem)

   1930
   projekt sokolovny, Fryšták

   1930–1931
   obchodní dům, Zlín

   1931
   - návrh na Společenský dům, Zlín
   - návrh na kino a divadlo Baťa, Zlín, náměstí Práce

   1931–1932
   regulační plány závodů a sídlišť firmy Baťa v zahraničí: Ottmuth (Německo), Chelmek (Polsko), Vukovar-Borovo (Chorvatsko), Batizovce (Slovensko), Batanagar (Indie)

   1932
   zastavovací studie Lesního hřbitova, Zlín

   1932–1935
   návrh na kapli na Lesním hřbitově, Zlín

   1932–1940
   regulační plány integrovaných obcí Zlína (Malenovice, Prštné, Mladcová atd.)

   1933
   ideový plán na Velké kino, Zlín, náměstí Práce; Památník T. Bati, Zlín

   1934
   soutěžní návrh na Společenský dům, Baťov-Otrokovice

   1935
   - návrh na řešení náměstí Práce, Zlín
   - návrh na obřadní síň na Lesním hřbitově, Zlín

   1936, 1939, 1941
   regulační návrhy a studie dostavby náměstí Práce, Zlín

   1936–1937
   návrhy na Společenský dům, divadlo, kino a Dům služeb, Zlín, náměstí Práce

   1938
   návrh na římskokatolickou kapli a vstupní bránu, Zlín, Lesní hřbitov

   1939
   - návrh na divadlo, kino, Zlín, náměstí Práce
   - rekonstrukce Velkého kina na divadelní sál, Zlín

   1940
   - soutěžní návrh na římskokatolický kostel a památník T. Bati, Baťov-Otrokovice
   - návrh na kino a Divadlo pracujících, Zlín

   1944
   návrhy na obytného domy lékařů a personálu, svobodáren pro ošetřovatelky a ošetřovatele v areálu Baťovy nemocnice, Zlín

   1945
   návrh na kolumbárium na Lesním hřbitově, Zlín

   1946
   směrné plány obcí Hvozdná, Raková, Bánov, Brumov-Bylnice

   1947
   návrh na adaptaci domu, Brno, Přadlácká ulice   SOCHAŘSKÉ STUDIE, NÁVRHY A REALIZACE:

   1909
   busta A. Bati, hlína

   1916
   busta A. Bati, bronz; návrh na kašnu a sochu před vilu T. Bati "Mojžíš vzal hůl a udeřil do skály, z níž vytryskla voda", Zlín

   1917
   návrh figurálních plastik "Težký sen" a "Kain"

   1927
   kříž u kaple, Zlín-Kudlov; busta a pamětní deska na stěně vstupní budovy Baťovy nemocnice, Zlín

   1930–1933
   busta T. Bati

   1932
   kříž ve vstupní aleji, náhrobky rodiny Baťovy a pilota Broučka, Zlín, Lesní hřbitov

   1938
   návrh na pomník T. G. Masaryka, Baťov-Otrokovice

   1938–1939
   busta J. A. Bati

   1938–1946
   návrh na podstavec pomníku T. G. Masaryka, Prostějov

   1954
   návrh na pomník Rudé armády, Krumvíř


   Autor publikace: Estetika architektury. Zlín (asi 1945).


  • zaměstnání

   1917–1919 projektant ve Zlíně (samostatné zakázky i práce pro firmu Baťa, pro niž pracoval i během studií na AVU),
   1924–1933 vedoucí stavební kanceláře firmy Baťa (souběžně pracoval jako samostatný projektant),
   1933–1945 hlavní městský architekt Zlína - vedoucí stavebního úřadu města Zlína a člen stavebního odboru,
   1938–1945 profesor na Vyšší odborné škole průmyslové (stavební) a mistrovské škole ve Zlíně,
   1935–1945 jeden ze zakládajících členů a pedagogů Školy umění ve Zlíně (výuka estetiky a stavby měst),
   1946–1956 plánovatel Zemského národního výboru v Brně pro okres Uherské Hradiště a Uherský Brod,
   1956–1958 Výzkumný ústav architektury v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Sdružení stavební tvorby,
   Sdružení architektů,
   Asociace akademických architektů,
   Federace architektů,
   Spolek Koliba,
   SVU Mánes,
   SVU Aleš,
   Blok výtvarných umělců moravsko-slezských,
   Syndikát výtvarných umělců,
   Svaz architektů ČSR


  • prameny, literatura

   zobrazit "Kdy zemřeli ...?"
   "František Lydie Gahura - zlínský architekt, urbanista a sochař"
   "Zlínská architektura 1900–1950. Zlín 1993"
   "Architekt si spomína"
   "Gahura František L. Nový slovník československých výtvarných umělců"


  • partneři

   Lydie Františka Gahurová (Rousová)
   sňatek: 1916


  • děti

   Kazi Gahurová
   František Gahura
   Jan Gahura


  • události

   8. 12. 1931
   Srážka automobilů v Brně
   cestující lehce zraněný při nehodě


  • autor

   Lk


Aktualizováno: 16. 02. 2019