Internetová encyklopedie dějin Brna

Oldřich Vilém Hykeš

  Prof. PhDr. MVDr. h. c. Oldřich Vilém Hykeš


  • * 11.10.1895 Praha-Nusle – † 9.12.1955 Praha


  • biolog, přednosta ústavu pro obecnou biologii a parasitologii Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, v letech 1948–1949 děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Rektor Vysoké školy veterinární v letech 1945–1946. Dne 14. 4. 1918 byl z politických důvodů zatčen, několik týdnů držen v zajišťovací vazbě a později odsouzen a proto skládal rigorózní zkoušky ze zoologie, antropologie a filozofie až v lednu 1919.
   Zasloužil se o zřízení biologické přímořské stanice na ostrově Rab.


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Bartošova 50


  • vzdělání

   obecná škola Královské Vinohrady,
   červenec 1914 maturitní zkouška na klasickém gymnáziu v Královských Vinohradech,
   1914 Filosofická fakulta Univerzity Karlovy,
   1915 nástup k prof. Babákovi na oddělení pro všeobecnou a srovnávací fysiologii na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a zápis k I. lékařskému rigorózu,
   v únoru 1919 promován doktorem filozofie

  • čestný doktorát

   Lublinská univerzita M. Curie-Sklodowské,
   Vysoká škola veterinární v Brně - 30. 4. 1949


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   přednosta biologického ústavu VŠZv.,
   správce Ústřední knihovny VŠZv.,
   1942 volontér v Rybářském a hydrobiologickém výzkumném ústavu v Praze,
   leden 1943 odborný poradce firmy Baťa,
   1948/1949 děkan Pedagogické fakulty UK

  • odborné a zájmové organizace

   správce Studentské bibliotéky a Akademické studovny VŠZv.,
   Moravská přírodovědecká společnost v Brně,
   Société de chimie biologique v Paříži,
   Association des anatomistes v Paříži,
   Société centrale d´aquiculture et de peche v Paříži,
   Société nationale d´acclimatation de France v Paříži,
   Čs. biologická společnost v Brně,
   Přírodovědecký klub v Praze a v Brně,
   skutečný člen komise pro dějiny přírodovědecké práce a biografii při I. odboru Masarykovy Akademie práce v Praze,
   redaktor Biologických spisů VŠZv.,
   redaktor Akvaristických listů v Praze


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Kdy zemřeli ...?"


  • děti

   Dagmar Stehlíková (Hykešová, poprvé provdaná Charvátová)
   Ludmila Měsková (Hykešová)


  • ulice

   Bartošova
   bydliště


  • události

   18. 1. 1922
   Ustavující valná hromada Biologické společnosti v Brně
   přednosta biologického ústavu VŠZv.


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Zatl


Aktualizováno: 06. 10. 2018