Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Bašta

  Ing., Dr. techn., RNDr. h. c. Jan Bašta


  • * 5.6.1860 Poděbrady – † 12.10.1936 Praha


  • železniční inženýr, sekční šéf ministerstva železnic; čestný doktor PřFMU


  • zajímavé okolnosti

   první doktor technických věd na na české technice v Praze (1902)


  • vzdělání

   1878–1884 stavební inženýrství na České vysoké škole technické v Praze

  • čestný doktorát

   České vysoká škola technická v Praze (1902),
   Masarykova univerzita (17. 1. 1933)


  • dílo

   - autor projektů na opravu a přestavbu železničních mostů, výstavby železničního nádraží v Plzni
   - Mechaniky dopravy vlakové a teorie výkonů železničních I-III (1914, 1918, 1923)
   - Pražská otázka nádražní s obecným úvodem do zařízení a provozu nádraží velkoměstských (1923)
   - O jedinosti síly a hmoty v jednotném fysikálním názoru světovém (1933)
   - Teorie látkové únavy hmoty neživé (1936)


  • zaměstnání

   1884–1918 technický úředník rakouských státních drah,
   1918 generální ředitel drah v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
   1919–1923 přednosta dopravního odboru ministerstva železnic

  • odborné a zájmové organizace

   ČAVU,
   Masarykova akademie práce (v letech 1923–1924 předseda),
   Spolek architektů a inženýrů


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 31. 05. 2019