Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav ze Šelenberka (Šelmberka)

  Jaroslav ze Šelenberka (Šelmberka)


  • * ? – † 7.5.1399 Zábrdovice


  • opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1359–1399


  • zaměstnání

   byl nejprve dosazen na faru ve Křtinách,
   po rezignaci opata Hynka z Vlašimi na jaře 1359 se stal opatem,
   zároveň v letech 1357–1360 zastával úřad probošta v Nové Říši,
   v roce 1373 mu udělil papež Řehoř XI. právo pontifikálií


  • poznámky

   O nedobrých poměrech v klášteře v této době vypovídá i skutečnost, že ještě než se stal Jaroslav ze Šelenberka opatem, přišel o články tří prstů na pravé ruce, když se snažil zachytit meč, kterým jakýsi laik ohrožoval převora Bartoloměje.
   V prosinci 1362 přijal markrabě Jan Jindřich Zábrdovice pod svou ochranu a osvobodil je od veškerých dávek zemským úředníkům. Klášter vyňal zcela jejich pravomoci.
   I opat Jaroslav měl své protivníky. Někteří bratři se postavili proti němu a jednáním u generální kapituly dosáhli, že měl být odsunut na místo probošta v Nové Říši a opatem se měl stát jeho protikandidát Petr. Jaroslav ze Šelenberka ale nakonec zůstal ve funkci až do své smrti 7. května 1399.


  • prameny, literatura


  • stavby

   Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
   Zábrdovická
   opat kláštera v letech 1359–1399


  • události

   13. 12. 1380
   Půjčka markraběti
   opat kláštera v letech 1359–1399


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 30. 08. 2016