Internetová encyklopedie dějin Brna

Moriz Wilhelm Trapp

  Moriz Wilhelm Trapp


  • * 24.1.1825 Vodňany – † 27.5.1895 Brno


  • historik, umělecký historik, kurátor památek


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   znamenitý kreslíř, malíř erbů, kaligraf, znalec květin


  • vzdělání

   Karlova univerzita v Praze


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   vychovatel ve šlechtických rodinách (mj. u hraběte Emanuela Dubského na zámku v Lysicích),
   od roku 1859 adjunkt kustoda,
   od roku 1864 kustod Františkova muzea

  • odborné a zájmové organizace

   Moravská hospodářská společnost (23 let sekretářem historicko-statistické sekce, člen zahradnické sekce),
   korespondující člen archeologické sekce Muzea království českého a Moravského zemského archivu,
   Anthropologická společnost ve Vídni,
   Vídeňský spolek archeologický,
   Moravský spolek včelařský a Německý dům v Brně


  • poznámky

   Syn městského lékárníka ve Vodňanech.
   Po ukončení studií svůj vědecký zájem o historii, archeologii a umělecké památky prohluboval i studijními cestami po Německu, Francii a Itálii. Definitivní jmenování kustodem Františkova muzea obdržel v roce 1867.
   Byl konzervátorem a od roku 1875 kurátorem Ústřední komise pro zachování uměleckých a historických památek.
   Je autorem výstav o baronu Trenckovi a o plánech města Brna. Články publikoval v Notizen - Blatt der historisch - statistischen Section der k. k. mährisch - schlesischen Gesellschaft (1856–1882), Mittheillungen der k. k. Central - Comission zur Erforschung der Baudenkmale (1865–1866), Památkách archeologických a místopisných (1855–1864).
   Spolupracoval též na Riegrově Slovníku naučném. Většinu prací napsal německy, některé vědecké články psal i česky.


  • obrazy

   img6130.jpg img9882.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Emanuel Oldřich Jan Nepomuk Dubský
   pověřil T. výchovou dětí a zpracováním dějin rodu Dubských Erwin Anton Anna Dubsky
   byl jeho žákem na zámku v Lysicích Albin Heinrich
   spolupracovník ve Františkově muzeu Jan Knies
   přítel


  • sourozenci

   Quido Trapp


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 26. 02. 2020

Mořic Vilém Trapp - kustod Františkova muzea (Quidův nejstarší bratr), fotografie z roku 1889 zhotovená ve Vídni u fotografa J. Löwyho. Quido Trapp - fotografie zřejmě z konce 60. let nebo počátku 70. let 19. století. AMB, fond T 43 Trapp...