Internetová encyklopedie dějin Brna

Marie Bořecká

  Marie Bořecká  • členka Jednoty Orel Brno-Řečkovice, která se spolu s manželem zasloužila o obnovení jednoty po roce 1989


  • bydliště

   Brno-Řečkovice


  • odborné a zájmové organizace

   Jednota Orel Brno-Řečkovice


  • poznámky

   Spolu s manželem se do Brna-Řečkovic přistěhovali v šedesátých letech 20. století a po roce 1989 se zasloužili o obnovení orelské činnosti ve svém bydlišti. Podařilo se jim za pomoci JUDr. Františka Škarohlída získat zpět do vlastnictví Orla původní orelské hřiště, budované na zakoupeném pozemku od roku 1934.


  • partneři

   Josef Bořecký


  • děti

   Josef Bořecký


  • osoba na objektech

   rodina Bořeckých
   pamětní deska: Medlánecká 24c/01


  • události

   11. 10. 2015
   Oslava 90. výročí založení Jednoty Orel Brno-Řečkovice
   členka Jednoty Orel Brno-Řečkovice, která se spolu s manželem zasloužila o obnovení jednoty po roce 1989


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 30. 11. 2015