Internetová encyklopedie dějin Brna

Wilhelm Slawik

  Wilhelm Slawik


  • – † 1893 Vídeň (Rakousko)


  • obchodník, podnikatel ve vlnařství, společník


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zaměstnání

   původně obchodník v Brně,
   v roce 1874 mu byla udělena prokura firmy tchána J. Kusého – Apreturanstalt von Jakob Kusy,
   po vstupu do podniku roku 1888 vznikla veřejná obchodní společnost Jakob Kusy et Slawik,
   firma začala svoji činnost od 9. srpna 1888 v domě v Rybářské ulici č. 37 (kde dříve působil jako výrobce papíru Gottfried Grossman),
   roku 1892 se firma dostala do konkurzu,
   oba podnikatelé odešli do Vídně,
   v roce 1894 byla firma vymazána z obchodního rejstříku


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jakob Kusy
   společník (firma Jakob Kusy et Slawik v letech 1888–1892)


  • partneři

   Marie Franziska Slawiková (Kusy)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 01. 01. 2019