Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Bedřich Mitrovský

  Antonín Bedřich Mitrovský


  • * 20.5.1770 Brno – † 1.9.1842 Vídeň


  • státní úředník, mecenáš, propagátor nových myšlenek


  • šlechtický predikát

   hrabě

  • státní příslušnost

   Habsburská monarchie, Rakouské císařství


  • zajímavé okolnosti

   Spoluzakladatel Františkova muzea (dnes Moravské zemské muzeum v Brně). Ze státní služby v roce 1806 musel ve skutečnosti odejít v důsledku aféry moravského osvícence Christiána Karla Andrého a jeho otevřené kritiky rakouské cenzury a utužujícího se absolutismu.
   V roce 1818 zadal bratrům Kleinům úpravu kanálů pod Petrovem a odvodnění sklepů v Brně. Má zásluhu na úpravě Františkova pod Petrovem s vybudováním obelisku na památku obětí napoleonských válek v roce 1818.


  • bydliště

   Brno, Starobrněnská 7 (palác Mitrovských)


  • vzdělání

   gymnázium v Brně,
   práva na Tereziánské rytířské akademii ve Vídni

  • vyznamenání a pocty

   Maltézský řád,
   Řád zlatého rouna,
   velký kříž Leopoldova řádu


  • dílo

   podporoval rozvoj vědy, umění a školství


  • zaměstnání

   1792 krajský komisař brněnského kraje,
   1796 první krajský komisař v západohaličském Krakově,
   povýšen na guberniálního sekretáře a ustanoven jihlavským krajským hejtmanem,
   1797 přeložen ve stejné funkci do Znojma,
   1799 vídeňský městský hejtman,
   1801 dvorní rada nově zřízeného dvorního policejního úřadu,
   1802 viceprezident dolnorakouské zemské vlády a tajný rada,
   1804 viceprezident českého gubernia,
   1805 městský hejtman a policejní ředitel v Praze,
   1806 na vlastní žádost ze zdravotních důvodů odvolán ze státní služby a penzionován,
   1815 zemský hejtman na Moravě a ve Slezsku,
   1827 kancléř spojené dvorské kanceláře a prezident dvorské studijní komise,
   1819–1823 vedení moravského zemského sněmu

  • odborné a zájmové organizace

   člen řady evropských učených společností a přední mecenáš vědeckého bádání na Moravě,
   ředitel Moravské hospodářské společnosti,
   podporoval založení brněnského ústavu pro slepé a hluchoněmé


  • hrob

   rodinná hrobka v Doubravníku


  • obrazy

   img0311.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Moritz Smerczek
   podřízený moravsko-slezského guvernéra v záležitostech špilberské trestnice


  • ulice

   Starobrněnská
   bydliště


  • osoba na objektech

   A. B. Mitrovský
   pamětní deska: Zelný trh 8/03


  • stavby

   park Denisovy sady
   Biskupská
   podporovatel vzniku parku
   park na Kolišti
   Koliště
   iniciátor sadových úprav na počátku 19. století
   Nájemný dům A., B. a M. Kohnových
   Starobrněnská 7/289
   vlastník domu


  • události

   4. 10. 1818
   Slavnostní odhalení obelisku - Pomníku míru - na Františkově (Denisovy sady)
   moravskoslezský guvernér
   24. 3. 1818
   Oznámení o založení Františkova muzea
   moravskoslezský gubernér
   1794
   Vznik Přírodovědecké společnosti v Brně - Mährische Gesellschaft der Natur- und Vaterlandskunde


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Los


Aktualizováno: 11. 02. 2016

Antonín Bedřich Mitrovský. Jan Břečka-Iva Kvapilová, Portréty zakladatelů Moravského zemského muzea, I. část. In: Acta musei Moravie, Scientiae sociales LXXX, 1/2, Brno 1995, s. 246, obr. 2.