Internetová encyklopedie dějin Brna

František Šmarda

  RNDr. František Šmarda


  • * 29.5.1902 Třebíč – † 24.4.1976


  • botanik, geobotanik, mykolog, pracovník brněnské pobočky Botanického ústavu ČSAV, konzervátor státní péče o ochranu přírody a krajiny v okrese tišnovském


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   1913–1920 - II. česká státní reálka Brno,
   český učitelský ústav v Brně (1921),
   1945–1950 PřF MU (v roce 1950 titul RNDr.)


  • dílo

   Organizoval a prováděl mykologický výzkum Moravy se zřetelem k ekologii a cenologii hub.
   Publikoval řadu odborných prací botanických, především mykologických.
   Zasloužil se o poznání československých hub pýchavkovitých.
   Podílel se na zpracování geobotanické mapy Moravy.
   Bibliografii jeho prací publikoval Karel Kříž, Dr. František Šmarda šedesátníkem. In: Česká mykologie, 1962, č. 2, s. 68–70.


  • zaměstnání

   Obecná škola v Oslavanech (1921–1923) a v Žebětíně (1923–1926),
   měšťanská škola v Adamově (1926–1927) a v Kuřimi (1927–1955),
   1955–1962 Geobotanická laboratoř ČSAV v Brně,
   1962–1968 Botanický ústav ČSAV, pobočka Brno

  • odborné a zájmové organizace

   Společnost přátel ochrany přírody a domoviny,
   Československá vědecká společnost pro mykologii,
   Mykologický klub v Brně (předseda),
   Československá botanická společnost,
   Přírodovědecký klub v Brně


  • pojmenováno

   - J. Velenovský po něm pojmenoval nový druh helotky - Helotium šmardae Velen (1939)
   - A. Pilát nový druh vatičky - Tomentella smardae Pil. (1942), V. J. Staněk nový druh hvězdovky - Gaestrum smardae J. V. Staněk (1956)


  • pojmenované ulice

   Bratří Šmardů (Líšeň)


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Dr. František Šmarda šedesátníkem"


  • sourozenci

   Jan Šmarda


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 06. 12. 2018