Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Vandas

  Prof. PhDr. Karel Vandas


  • * 21.10.1861 Tuhaň – † 15.9.1923 Skopje (Makedonie)


  • botanik, profesor brněnské české techniky a rektor v akademickém roce 1911–1912


  • zajímavé okolnosti

   Podnikal četné studijní cesty do zahraničí, zejména na Balkán. Zemřel při studijním pobytu ve Skopji a zde byl také pohřben.

  • příčina úmrtí

   tropická malárie


  • vzdělání

   1. reálka a vyšší gymnázium v Praze (1880 maturita),
   1880–1883 FF UK v Praze - přírodopis pro vyšší gymnázia, matematika a fyzika pro nižší gymnázia (1888 doktorát filozofie)


  • dílo

   Reliquae Formánekianae (revize Formánkova velkého herbáře)


  • zaměstnání

   1883–1887 Královské zemské muzeum v Praze - asistent botaniky

   C. k. vyšší gymnázium v Praze - profesor (od roku 1895)

   1900–1923 Česká vysoká škola technická v Brně - suplent, od roku 1902 mimořádný a od roku 1906 řádný profesor encyklopedie polního a lesního hospodářství,
   v letech 1905–1906 děkan odboru stavebního inženýrství,
   v letech 1909–1910 a 1921–1922 děkan odboru kulturního inženýrství,
   v akademickém roce 1911/1912 rektor univerzity,
   v letech 1913–1914 děkan odboru chemického inženýrství

  • odborné a zájmové organizace

   spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně (od roku 1912 ve výboru spolku),
   dopisující člen muzejní společnosti a místopředseda komise pro přírodovědný výzkum Moravy,
   Přírodovědecký klub v Brně (první předseda),
   Académie internationale de Geographie botanique v Le Mans


  • obrazy

   img2513.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   12. 6. 1905
   Ustavující schůze Přírodovědeckého klubu v Brně
   předseda Přírodovědeckého klubu v Brně


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 06. 08. 2014

Karel Vandas. Archiv VUT, sbírka fotografií.