Internetová encyklopedie dějin města Brna

Karel František Šimek

  Prof. Ing. Karel František Šimek


  • * 13.4.1880 Třebohostice (okres Praha-východ) – † 18.9.1956 Brno


  • konstruktér, profesor brněnské české techniky a její rektor v letech 1927–1928


  • bydliště

   Brno:
   - Konečného náměstí 2
   - Pekárenská 6


  • vzdělání

   Česká vyšší reálka v Praze v Ječné ulici (1898 maturita),
   Česká vysoká škola technická v Praze, odbor inženýrského stavitelství (absolvoval v roce 1903)


  • dílo

   zobrazit autor návrhu ocelové střešní konstrukce pro kostel P. Marie na sv. Hostýně (1928–1929) a železné konstrukce krovu nad kostelem a věže kostela sv. Augustina v Brně


  • zaměstnání

   1903–1904 firma Kruliš (stavba dráhy Jičín–Turnov)

   1904 firma Franta a Jireš Praha (inženýr konstruktér v mostárně)

   1904–1906 Česká vysoká škola technická v Praze (asistent a konstruktér u prof. Velflíka)

   1906–1914 Českomoravská továrna v Praze, Pražská mostárna

   1914–1951 Česká vysoká škola technická v Brně
   mimořádný a od roku 1920 řádný profesor statiky, železných stavebních konstrukcí a technické mechaniky; v letech 1927–1928 rektor; v letech 1916–1917 děkan odboru kulturního inženýrství; v letech 1919–1920 děkan odboru stavebního inženýrství, v letech 1921–1922 a 1932–1933 děkan odboru architektury a pozemního stavitelství

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • obrazy

   img2511.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Ottův slovník naučný nové doby : Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému"
   "Prof. Ing. Karel Šimek"
   "Prof. Ing. Karel Šimek"
   "Prof. ing. Karel Šimek sedmdesátníkem"
   "Osobní spisy zaměstnanců"


  • partneři

   Kristina Kateřina Šimková (Suchá)
   sňatek: 1. 7. 1911


  • děti

   Kristina Šimková
   Karel Šimek


  • rodiče

   Jiří Šimek
   Marie Šimková (Prokůpková)


  • ulice

   Konečného náměstí
   bydliště Pekárenská
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 19. 02. 2019

Karel František Šimek. Archiv VUT, sbírka fotografií.