Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jaroslav Syřiště

  Prof. Ing. arch. Jaroslav Syřiště


  • * 12.5.1878 Litovice (okres Praha-západ) – † 20.9.1951 Brno


  • architekt, profesor brněnské české techniky a rektor této školy v letech 1939–1940 a 1945–1946


  • bydliště

   Brno, Dlouhá (Lange Gasse) 7


  • vzdělání

   1889–1896 česká reálka v Praze v Ječné ulici,
   Česká vysoká škola technická v Praze, odbor pozemního stavitelství (absolvoval v roce 1906)


  • dílo

   zobrazit Projektoval např. tyto stavby:
   - Nemocenská pokladna soukromých úředníků v Brně (dům na rohu Kounicovy a Zahradníkovy ulice)
   - rodinný dům v Brně-Žabovřeskách v Bráfově ulici
   - české státní reálné gymnázium na Starém Brně (dnes budova PdFMU).


  • zaměstnání

   1904–1907 Česká vysoká škola technická v Praze - asistent

   od roku 1903 C. k. česká státní průmyslová škola v Brně - učitel, 1910 profesor, od roku 1919 ředitel

   1926–1948 Česká vysoká škola technická v Brně - řádný profesor pozemního stavitelství (v letech 1939–1940 a 1945–1946 rektor, v letech 1927–1928 děkan odboru inženýrského stavitelství a zeměměřického inženýrství, v letech 1929–1930, 1930–1931, 1937–1938 děkan odboru architektury a pozemního stavitelství)


  • obrazy

   img2510.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matrika oddaných, Brno (městská rada) 1921–1922"
   "Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu"
   "Moderní architektura v Brně 1900-1965"
   "Osobní spisy zaměstnanců"
   "Žili a pracovali v Brně"


  • osoby

   Libuše Kostelková
   asistentka


  • partneři

   Helena Syřišťová
   sňatek: 23. 1. 1922, Brno (městská rada)
   (druhá manželka)


  • rodiče

   Josef Syřiště
   Božena Syřišťová (Hauková)


  • ulice

   Dlouhá (Lange Gasse)
   bydliště doložené v roce 1922 (dnes Staňkova)


  • události

   1. 9. 1929
   Slavnostní otevření novostavby reálného gymnázia na Starém Brně
   vypracoval plány stavby


  • autor

   Čoup, Menš


Aktualizováno: 07. 06. 2016

Jaroslav Syřiště. Archiv VUT, sbírka fotografií.