Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Nepomuk Mitrovský

  Jan Nepomuk Mitrovský


  • * 20.1.1757 Brno – † 20.5.1799 Brno


  • přírodovědec, mecenáš přírodovědného bádání, zakladatel moravské vědecké mineralogie, spisovatel, hudební skladatel


  • šlechtický titul

   hrabě


  • vzdělání

   vojenská akademie


  • dílo

   Dílčí studie z připravované syntézy o minerálních vodách na Moravě, např. práce o složení a účinku léčebné vody v Luhačovicích, první tři sešity z Malebných moravských obrázků. Hudba k baletu Věštba.


  • zaměstnání

   původně důstojník, záhy však armádu opustil (1782), aby se věnoval správě svých zděděných panství v Bystřici nad Pernštejnem a Dolní Rožínce

  • politická orientace

   vyznačoval se velkou stavovskou, náboženskou a názorovou tolerantností

  • odborné a zájmové organizace

   člen Královské české společnosti nauk,
   první dozorce v zednářské lóži, založené v Brně v roce 1782, z níž vzešla v roce 1794 Soukromá společnost spojených přátel ke zvelebení moravské přírodovědy a vlastivědy


  • poznámky

   Stál u kolébky vědecké mineralogie na Moravě a pokoušel se o zavedení jednotné odborné terminologie ve čtyřech jazycích, včetně češtiny.
   Na svém zámku v Dolní Rožínce vybudoval pozoruhodný mineralogický kabinet.


  • obrazy

   img9733.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Christian Carl André
   přítel Victor Heinrich Riecke
   spolupracovník


  • autor

   erh


Aktualizováno: 15. 01. 2012

Jan Nepomuk Mitrovský. Jan Nepomuk Mittrovský – svobodný zednář a vědec, Jiří Kroupa, in: Duchem, ne mečem, Praha 2003, s. 169.