Internetová encyklopedie dějin Brna

Moritz Singer

  Moritz Singer


  • * 7.11.1832 Ivančice (okr. Brno-venkov) – † 18.6.1884 Brno


  • podnikatel a obchodník ve vlnařství
   dítě osobnosti: Markus Leopold/Max Leopold Singer
   bratr osobnosti: Samuel Singer


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • vzdělání

   navštěvoval německou obecnou a měšťanskou školu a reálku,
   praktické zkušenosti s výrobou vlněného zboží získal u brněnského tkalcovského mistra a výrobce zboží Vinzenze Menzla


  • zaměstnání

   po vyučení spolupracoval řadu let se svým mistrem Vinzencem Menzlem na brněnském předměstí Josefov,
   v říjnu roku 1858 požádal místodržitelsví o udělení jednoduchého továrního oprávnění k výrobě vlněného zboží pro Brno,
   podle komisionálního šetření měl vhodné prostory k postavení 80 pronajatých tkalcovských stavů ve dvou patrech budovy v Malé Pekařské čp. 62 (nyní Vodní ulice č. 3) v Brně a kapitál 8 000 zlatých, který získal částečně samostatným podnikáním, částečně půjčkou od svého otce (ten po obdržení továrního oprávnění byl ochoten zvýšit svoji dotaci na 12 000 zlatých),
   brněnská obecní rada doporučila žádost kladně vyřídit vzhledem k zámožnosti žadatelova otce a námitky neměla ani Obchodní živnostenská komora v Brně,
   jednoduché tovární oprávnění Moritz Singer obdržel od místodržitelství 16. srpna 1859


  • poznámky

   byl svobodný a bezdětný


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Markus Leopold/Max Leopold Singer
   Rosalie/Sali Singerová (Engelmannová)


  • sourozenci

   Samuel Singer
   Alois/Lazar Singer
   Josefina/Perla Hamburgerová (Singerová)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 26. 01. 2016