Internetová encyklopedie dějin Brna

Zdeněk Srna

  prof. PhDr. Zdeněk Srna, CSc.


  • * 26.1.1929 Brno – † 11.9.2005 Brno


  • teatrolog, historiograf, kritik, vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   1948–1952 FF MU v Brně - obor čeština a divadelní věda (1953 titul PhDr., 1966 CSc., 1982 habilitace, 1991 profesura pro obor teorie a historie divadla)

  • jiné pocty

   Janáčkova medaile JAMU,
   bronzová a stříbrná medaile Masarykovy univerzity


  • dílo

   - Úvod do divadelní vědy (s Arturem Závodským, 1965)
   - O společenském poslání divadla (1973)
   - Půlstoletí Městského divadla v Brně (1996)

   redigoval sborník Thalia brunensis centenaria


  • zaměstnání

   1951–1963 JAMU - katedra divadelní vědy a dramaturgie,
   1963–1994 FF MU v Brně (učitel divadelní vědy, od roku 1978 vedl Oddělení divadelní a filmové vědy, v letech 1991–1993 vedoucí Semináře divadelní a filmové vědy)

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz českých dramatických umělců


  • poznámky

   Pět desítek let systematicky studoval tvorbu i vývoj Divadla bratří Mrštíků (dnes Městské divadlo Brno) se všemi jeho inscenacemi, tvůrčími osobnostmi, úspěchy i nezdary. Jeho erudovaná kritická práce s touto scénou vyústila v cennou syntetizující publikaci Půlstoletí Městského divadla v Brně.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Frank Wollman
   pedagog Artur Závodský
   vydali společnou publikaci


  • autor

   hub,Kal


Aktualizováno: 15. 12. 2019