Internetová encyklopedie dějin Brna

Ferdinand Pražský

  Ferdinand Pražský


  • * 24.5.1891 Slavkov u Brna (okres Vyškov) – † 16.1.1979 Mníšek pod Brdy


  • spisovatel, novinář; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje


  • pseudonym

   Ferdinand Ivanovič Slavkovský, FIS (grafonym autora -Menš)

  • rodné jméno

   Praský

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Plynně ovládal ruštinu a němčinu, částečně angličtinu a polštinu. Rád lyžoval, byl vášnivým tenistou. Uměl výborně kreslit.


  • bydliště

   Slavkov čp. 249 (rodný dům),
   Brno,
   Praha-Podolí, Pravá č. 288 (1936–1951),
   Mníšek pod Brdy čp. 368 (1951–1979)


  • vzdělání

   obecná škola ve Slavkově,
   II. státní gymnázium v Brně (1911 maturita),
   studium práv přerušila první světová válka,
   FF UK - obor filozofie-slovanské literatury (15. 7. 1937 absolutorium)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1914–1918,
   Kříž svatého Jiří,
   Řád M. R. Štefánika s meči I. třídy,
   revoluční a spojenecká medaile,
   pamětní Štefánikův odznak II. stupně (1947),
   jubilejní medaile ke 30. výročí 3. střeleckého pražského pluku T. G. Masaryka (číslo matriky 1648, udělena 5. 7. 1947)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   voják z povolání:
   - divizní soud v Praze, velitelství 6. pěší divize (v hodnosti štábní kapitán, působení krátce po válce)
   - 10. pěší pluk Jana Sladkého Koziny v Brně (v hodnosti majora, zástupce velitele praporu, v Brně od července 1920 do prosince 1929); ze zdravotních důvodů odešel v roce 1929 do výslužby

   poté bankovní úředník u firmy bratří Guttmannové, velkoobchod v Praze (v podniku, který postupně měnil své označení, zůstal až do roku 1951, kdy odešel do důchodu)

  • odborné a zájmové organizace

   Legionářské sjednocení (od roku 1933 odpovědný redaktor),
   Československá obec legionářská předseda jednoty v Praze-Podolí (čestný předseda ve Slavkově),
   Národní jednota Československého Červeného kříže,
   Napoleonská společnost v Brně (člen od roku 1934),
   Syndikát spisovatelů (člen),
   Evropský literární klub (člen),
   pražský redaktor magazínu Opera (1933–1938)


  • poznámky

   Ještě před první světovou válkou, po maturitě, podnikl v roce 1912 velkou studijní cestu (Alpy, Itálie, Balkán, Cařihrad), připravoval se ke studiu práv v Praze. První světová válka přerušila tyto plány. Jako jednoroční dobrovolník, kadet 14. zeměbraneckého pěšího pluku, byl odvelen na ruskou frontu. Byl zajat 7. 6. 1916 u Lucku. Do legií se přihlásil v Bolchově. Do čs. legie v Rusku byl zařazen 8. 9. 1917, 6. střelecký pluk, vojín (podle databáze www.vuapraha.cz).
   Ferdinand Pražský ve svých životopisných materiálech uvádí v období červenec až říjen 1917, 5. střelecký pluk v Borispolu, poté 1. střelecký pluk v Žitomiru, dále 2. záložní střelecký pluk, později přeměněný na 10. střelecký pluk Jana Sladkého Koziny. Službu v legiích končil jako kapitán ve štábu 3. střelecké divize.
   Po návratu do vlasti pokračoval ve službě v čs. armádě až do roku 1929, kdy odešel ze zdravotních důvodů a stal se úředníkem.
   Patřil ke známým spisovatelům své doby, vedl velice aktivní spolkový život, zejména v legionářských organizacích, psal články do novin, velice často byl využíván k proslovům při význačných událostech atd. V roce 1932 podnikl cestu po Francii, Belgii a Německu jako zpravodaj novin. Přispíval svými články do Lidových novin, Moravských novin, Legionářské stráže. Při této bohaté činnosti si doplnil své vysokoškolské vzdělání.
   Za nacistické okupace se spolu s přáteli z legií účastnil několika ilegálních akcí, přechovával ilegálně osoby (např. legionář Rudolf Milata z Brna, stíhaný gestapem, rasově pronásledovaná slečna Alžběta Guttmannová). Na začátku roku 1945 byl vyslýchán gestapem, ale zatčen nebyl. Podílel se na budování muzea ve Slavkově u Brna.


  • obrazy

   img16656.jpg img16657.jpg img16658.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Stanislav Cyliak
   přítel Josef Kudela
   přítel Rudolf Milata
   přítel


  • partneři

   Marie Pražská (Schubatová)
   sňatek: manželství rozloučeno usnesením zemského soudu civilního v Praze 6. 9. 1924
   (první manželka)
   Františka Pražská (Vykoupilová)
   sňatek: 5. 11. 1924, Vyškov (okresní národní výbor)
   (druhá manželka)


  • děti

   Ferdinand Miroslav Pražský
   Bohuslav Pražský


  • rodiče

   Antonie Pražská (Praská) (Stehlíková)
   Jan Pražský (Praský)


  • sourozenci

   Antonín Pražský (Praský)
   Helena Matyášová (Pražská (Praská))
   Hedvika Hrozková (Pražská (Praská))
   Anna Pražská (Pražská (Praská))
   Františka Vidláková (Pražská (Praská))

   další sourozenci (3)...


  • objekty

   oběti první světové války
   pomník: Svatoplukova - kasárna Židenice 84/01
   při odhalení poděkoval občanům Proseče za záchranu pomníku v době okupace


  • události

   27. 6. 1948
   Oslavy 30. výročí založení 10. pěšího pluku „Jana Sladkého Koziny“
   v rámci oslav byl znovu odhalen pomník příslušníků 10. pěšího pluku, tentokrát však v kasárnách na Svatoplukově ulici, Ferdinand Pražský poděkoval zástupcům obce Proseč za záchranu pomníku v době nacistické okupace
   28. 12. 1929
   Přednáška „Medvědi“ v brněnském Radiojournalu
   přednášející
   17. 12. 1929
   Přednáška „Medvědi“ v brněnském Radiojournalu
   přednášející
   8. 12. 1929
   Slavnostní otevření Dětského domova Dagmar v Brně
   účastník slavnosti
   26. 10. 1929
   Přednáška „Bolchov“ v brněnském Radiojournalu
   přednášející


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 21. 02. 2020

Obálka z velice populární knihy Ferdinanda Pražského pro mládež. Zdroj: Zámek Slavkov – Austerlitz, fond Pražský – Slavkovský, karton 1, přír. č. 142/74/1. Za poskytnutí snímku děkujeme panu Jiřímu Blažkovi.