Internetová encyklopedie dějin města Brna

Josef Grňa

  Prof. JUDr. Josef Grňa


  • * 11.8.1897 Předklášteří (okres Brno-venkov) – † 8.6.1967 Kroměříž (okres Kroměříž)


  • právník, profesor brněnské techniky, významný představitel domácího odboje za 2. světové války


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • bydliště

   Brno:
   - Údolní 46
   - Akademická 40

   Rataje u Kroměříže čp. 21


  • vzdělání

   II. české státní gymnázium v Brně,
   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1918 – 17. 12. 1920)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in natura,
   Řád Slovenského národního povstání I. třídy,
   Medaile Za chrabrost,
   Medaile Za zásluhy I. třídy,
   Medaile Za věrnost,
   odznak čs. partyzána a čestný odznak francouzských partyzánů,
   Řád T. G. Masaryka II. třídy in memoriam (udělen prezidentem republiky 28. 10. 1991)


  • dílo

   zobrazit - Civilní soudce a správní akt. Bratislava, Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1935.
   - Generál Jiskra“, Brno 1971.
   - Partyzánské historky. Brno, Klub Kounicových kolejí 1946.
   - Sedm roků na domácí frontě. Brno 1968.
   - Základy práva veřejného. Prozatímní nástin přednášek. 1949.
   - Zákony stavební. Brno 1949.


  • zaměstnání

   1920–1938 Finanční prokuratura v Brně - koncipient, adjunkt (1922), vrchní komisař (1926), rada (1930), vrchní rada (1937)

   1932 se habilitoval na Komenského univerzitě v Bratislavě

   1938–1951 Benešova technika v Brně (1938 mimořádný a od roku 1941 řádný profesor věd právních, v letech 1948–1950 děkan odboru inženýrského stavitelství)

  • odborné a zájmové organizace

   SNR


  • poznámky

   Za 2. světové války se zapojil do domácího odboje (v březnu 1939 stál u zrodu odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme na Moravě). Dne 2. 10. 1941 unikl zatčení gestapem a do konce války žil v ilegalitě.
   Byl čelným představitelem odbojového uskupení Rada tří.
   Po válce byl významným představitelem Svazu národní revoluce, který sdružoval členy odboje. V lednu 1950 zatčen a v roce 1951 odsouzen za „nepřekážení a neoznámení trestného činu protistátní činnosti jiných osob". Jeho rodina byla násilně vystěhována z Brna do Ratají u Kroměříže, v roce 1965 byl rehabilitován.


  • obrazy

   img4488.jpg img4489.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "GESTAPO Brno 1939–1945. Katalog "
   "Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity/Univerzity Karlovy IV."
   "Matrika oddaných, Brno (městská rada) 1921–1922"
   "Za obnovu státu Čechů a Slováků"
   "Cyril Musil. Kapitoly z historire odboje na Českomoravské vysočině"
   "Sedm roků na domácí frontě"
   "Důsledná rehabilitace profesora Grni"
   "Osobní spisy zaměstnanců"


  • osoby

   Vojtěch Boris Luža
   společně vybudovali novou organizaci nazvanou Rada Tří Karel Pánek
   spolupráce v odboji Josef Pavlán
   spolupráce v odboji Růžena Stoklásková
   spolupráce v odboji Anna Ursínyová
   spolupráce v odboji
   další osoby (1)...
   Zdeněk Valtr
   spolupráce v odboji


  • partneři

   Jarmila Grňová (Hejdušková)
   sňatek: 18. 11. 1922, Městská rada Brno


  • rodiče

   Ferdinand Grňa
   Anna Grňová (Kritsch, ovdovělá Bruknerová)


  • sourozenci

   Anna Kancnýřová (Grňová)
   Ludmila Grňová


  • ulice

   Akademická
   bydliště (dnes Čápkova) Údolní
   bydliště doložené v roce 1922


  • události

   2. 10. 1945
   Odhalení pamětní desky generálu Vojtěchu Borisi Lužovi
   slavnostní řečník


  • autor

   Čoup, Menš


Aktualizováno: 19. 03. 2019

Josef Grňa - období po válce. Foto Archiv VUT Brno.