Internetová encyklopedie dějin Brna

Ferdinand Herčík

  prof. Ing. arch. akad. malíř Ferdinand Herčík


  • * 6.1.1861 Třeboň – † 26.8.1923 Brno


  • architekt, akademický malíř, profesor brněnské české techniky
   otec osobnosti: prof. MUDr., RNDr. Ferdinand Herčík, DrSc.


  • bydliště

   Brno, Veveří 52


  • vzdělání

   Česká vysoká škola technická v Praze (od roku 1880),
   Akademie výtvarných umění v Praze (od roku 1889) - žák prof. Pirnera, Brožíka a Hynaise


  • zaměstnání

   1905–1923 Česká vysoká škola technická v Brně - profesor technického kreslení (roku 1905 jmenován mimořádným profesorem, od roku 1910 řádným profesorem),
   profesor nauky o tvarech architektonických a malování dle živého modelu,
   1907–1908 děkan odboru stavebního inženýrství,
   1922–1923 děkan odboru architektury a pozemního stavitelství

  • odborné a zájmové organizace

   předseda Jednoty umělců výtvarných v Praze


  • poznámky

   převezen ke zpopelnění do Prahy


  • obrazy

   img2217.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Rosík
   F. Herčík byl jedním ze svědků při sňatku J. Rosíka Josef Šíma
   asistent na VUT v Brně


  • děti

   Ferdinand Herčík


  • ulice

   Veveří
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 18. 08. 2018

Ferdinand Herčík. Archiv VUT, Sbírka fotografií.