Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohuslav Kilian

  JUDr. Bohuslav Kilian


  • * 16.7.1892 Brno-Bosonohy – † 25.2.1942 Brno


  • vydavatel významných meziválečných kulturně-společenských a uměleckých revuí, např. Salon (od 1923), Měsíc (od 1932) a Der Monat (od 1933)


  • zajímavé okolnosti

   strýc spisovatele Bohumila Hrabala (Hrabalova maminka Marie - Maryška se za svobodna jmenovala Kilianová)


  • bydliště

   Židenice - Balbínova 47,
   Maloměřice a Obřany - Mlýnské nábřeží


  • vzdělání

   klasické gymnázium v Brně (1912 maturita),
   práva na Karlově univerzitě (1917 titul JUDr.),
   dvousemestrové studium umělecké historie v Mnichově


  • dílo

   Vydavatel revue Salon (1922–1934) a Měsíc - Der Monat (1932–1941, od roku 1933 vydávána dvojjazyčně). Oba časopisy se soustřeďovaly na problematiku tehdejší české i evropské umělecké avantgardy, psali sem význační doboví teoretici umění. Vítězslav Nezval a bratři Čapkové uveřejňovali v Měsíci příspěvky, z nichž některé nejsou nikde jinde publikovány.
   Německá verze časopisu Měsíc - Der Monat je pozoruhodná i proto, že se stala těsně před vypuknutím 2. světové války tribunou pokrokových německých umělců, kritiků a publicistů, vyhnaných nacistickým režimem z Velkoněmecké říše. Mnozí z nich získali československé občanství - např. Lion Feuchtwanger, Thomas Mann či E. E. Kisch.
   Důležitou součástí obou časopisů byla vynikající grafická úprava, na níž se podílely věhlasné fotoateliéry, jako např. Langhans nebo Drtikol. Dominantní postavení výtvarné složky upevňovaly četné přílohy s barevnými reprodukcemi děl předních českých umělců (Max Švabinský, František Bílek, Eduard Milén aj.), jimž byly též věnovány hlavní odborné studie.

   Velmi se zasloužil o propagaci umělecky nejprogresivnějších proudů v předválečném výtvarnictví a literatuře.


  • odborné a zájmové organizace

   Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko


  • hrob

   Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 1, hrob č. 233–234 (jméno na hrobě však už není uvedeno)


  • poznámky

   Dětství prožil v brněnských Židenicích. Později žil v Obřanech na nynějším Mlýnském nábřeží ve vilce, kterou zakoupil jeho tchán - brněnský lékař MUDr. Ladislav Říha. Tato vilka se zahradou v blízkosti řeky Svitavy byla jedním z míst společenských setkávání, která navštěvovali např. Oldřich Nový, Viktor Kamil Jeřábek, Čestmír Jeřábek či Rudolf Těsnohlídek.
   Bohuslav Kilian podlehl těžké nemoci ve věku necelých padesáti let 25. února 1942, čímž provždy unikl stále rostoucímu zájmu gestapa o svou osobu.


  • obrazy

   img1821.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Bohumil Hrabal
   synovec


  • partneři

   Ela (Alžběta) Kilianová (Říhová)


  • děti

   Eva Kilianová
   Alena Konrádová (Kilianová)


  • rodiče

   Tomáš Kilian


  • sourozenci

   Marie Kilianová


  • ulice

   Mlýnské nábřeží
   bydliště Balbínova
   bydliště


  • stavby

   Židenický hřbitov
   Balbínova 55
   místo posledního odpočinku


  • události

   2. 5. 2016
   Výstava Bohuslav Kilian. Brněnské salonní časopisy


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Los


Aktualizováno: 23. 04. 2019

Bohuslav Kilian. Foto ze soukromého archivu Evy Kilianové.