Internetová encyklopedie dějin Brna

Arne Linka

    doc. PhDr. Arne Linka, CSc.


    • * 6.2.1938 Zborovice (okres Kroměříž) – † 6.3.1999 Brno


    • pianista, skladatel (improvizátor), muzikolog, pedagog a muzikoterapeut


    • národnost

      česká


    • vzdělání

      gymnázium v Kroměříži (1953–1955),
      konzervatoř v Brně - obor klavír (1955–1959),
      JAMU v Brně (1959–1963 obor skladba, 1992 titul docent v oboru hudební teorie),
      UP v Olomouci (1972 titul PhDr.),
      Ústav teorie a dějin umění ČSAV v Praze (1989 titul CSc.)


    • dílo

      - jako pianista absolvoval asi 500 recitálů (i v rozhlase a televizi), kdy uplatňoval své improvizační nadání

      - skladatelské dílo čítá 60 děl, napsal i několik scénických hudeb, například pro Divadlo bratří Mrštíků v Brně (dnes Městské divadlo Brno)

      - jako publicista zveřejnil na 600 textů (recenze koncertů a knih; muzikoterapeutické stati v časopisech, referáty o koncertech ve Svobodném slově a v měsíčníku Kam v Brně; přes 30 rozhlasových hudebně vzdělávacích pořadů; přednášky v divadlech hudby; texty do programů a úvody koncertů; příspěvky do slovníků; rozhovory pro časopisy; úvody k vydání skladeb jeho švagra Zdeňka Pololáníka

      - výrazně se uplatňoval v muzikoterapii, jíž se zabýval od roku 1975


    • zaměstnání

      konzervatoř v Brně (pedagog),
      JAMU v Brně (pedagog, korepetitor k tanci),
      konzervatoř v Praze (1983–1990 pedagog),
      JAMU v Brně (od roku 1990)

    • odborné a zájmové organizace

      Klub moravských skladatelů


    • prameny, literatura


    • osoby

      Miloslav Ištvan
      pedagog na JAMU v Brně Ctirad Kohoutek
      pedagog na JAMU v Brně Vilém Petrželka
      pedagog na JAMU v Brně Zdeněk Pololáník
      švagr Theodor Schaefer
      pedagog na JAMU v Brně


    • sourozenci

      Jarmila Pololáníková (Linková)


    • autor

      hub


Aktualizováno: 04. 05. 2015