Internetová encyklopedie dějin Brna

Arne Linka

  doc. PhDr. Arne Linka, CSc.


  • * 6.2.1938 Zborovice (okres Kroměříž) – † 6.3.1999 Brno


  • pianista, skladatel (improvizátor), muzikolog, pedagog a muzikoterapeut


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   gymnázium v Kroměříži (1953–1955),
   konzervatoř v Brně - obor klavír (1955–1959),
   JAMU v Brně (1959–1963 obor skladba, 1992 titul docent v oboru hudební teorie),
   UP v Olomouci (1972 titul PhDr.),
   Ústav teorie a dějin umění ČSAV v Praze (1989 titul CSc.)


  • dílo

   - jako pianista absolvoval asi 500 recitálů (i v rozhlase a televizi), kdy uplatňoval své improvizační nadání
   - skladatelské dílo čítá 60 děl, napsal i několik scénických hudeb, například pro Divadlo bratří Mrštíků v Brně (dnes Městské divadlo Brno)
   - jako publicista zveřejnil na 600 textů (recenze koncertů a knih; muzikoterapeutické stati v časopisech, referáty o koncertech ve Svobodném slově a v měsíčníku Kam v Brně; přes 30 rozhlasových hudebně vzdělávacích pořadů; přednášky v divadlech hudby; texty do programů a úvody koncertů; příspěvky do slovníků; rozhovory pro časopisy; úvody k vydání skladeb jeho švagra Zdeňka Pololáníka
   - výrazně se uplatňoval v muzikoterapii, jíž se zabýval od roku 1975


  • zaměstnání

   konzervatoř v Brně (pedagog),
   JAMU v Brně (pedagog, korepetitor k tanci),
   konzervatoř v Praze (1983–1990 pedagog),
   JAMU v Brně (od roku 1990)

  • odborné a zájmové organizace

   Klub moravských skladatelů


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Miloslav Ištvan
   pedagog na JAMU v Brně Ctirad Kohoutek
   pedagog na JAMU v Brně Vilém Petrželka
   pedagog na JAMU v Brně Zdeněk Pololáník
   švagr Theodor Schaefer
   pedagog na JAMU v Brně


  • sourozenci

   Jarmila Pololáníková (Linková)


  • autor

   hub


Aktualizováno: 06. 02. 2020