Internetová encyklopedie dějin Brna

Johannes st. Zierolt

  Johannes st. Zierolt


  • * 1540 Brno? – † před 5.5.1598 Brno


  • brněnský kameník


  • zajímavé okolnosti

   v královském městě Brně doložen v letech 1540–1598


  • bydliště

   v letech 1566–1598 v Brně vlastnil dům na Židovském náměstí (u sv. Maří Magdaleny)

  • měšťan od

   1586 (doložen písemně)


  • dílo

   Mimo královské město Brno pracoval například ve Vídni (stejnou kamenickou značkou je signován nárys severní věže kostela sv. Štěpána); před rokem 1577 se jeho tovaryšská značka vyskytuje i v kostele v Doubravníku.
   Na základě finančních městských knih z let 1574–1589 víme, že se intenzivně podílel na pracích pro město Brno: v prvé řadě na radniční věži a při osekávání kamnů pro Veselou bránu; zasazování kamenných okenních a dveřních ostění v radnici („na Nové budově“); a dále při vkládání nového kamenného okna do kuchyně atd.
   V polovině roku 1595 spolu s lamači kamene prodal městu 38 sáhů hrubého stavebního kamene (pro hrad Špilberk a na bastiony proti ulici Švábka (dnes Údolní).


  • zaměstnání

   kameník,
   před rokem 1587 přijat za mistra do cechu kameníků a zedníků (již k roku 1566 má na náhrobku své první ženy mistrovskou značku),
   v letech 1591–1592 přísežný cechu,
   roku 1596 dluží cechu 20 zlatých moravských a 20 grošů,
   v listopadu 1577 přijal na pět let do učení svého syna Simona


  • poznámky

   Svůj jediný dům splatil již ke konci prosince roku 1567. Peníze obdrželi dědicové vdovy po Petru Fuermanovi.
   Na jaře roku 1577 koupil 1 osminu vinice na hoře „Milperg“ v Želešicích.
   Městská rada prodala v červenci roku 1598 Zieroltův dům B. Gombertovi za 140 zlatých moravských. Závdavek 20 zlatých zůstal u soudu na zaplacení lozunků a šacunků. Ze závdavku byla též zaplacena stanovená taxa - 6 zlatých moravských - pro kata za spálení těla syna Simona Zierolta, po provedení exekuce (oběšení).

   V říjnu 1575 žaluje společně s krejčím Hansem Hillerem, namísto jeho manželky (sestry Anny) a bratrem Georgem, kloboučníka Hanse Meltzera, jinak Sudlitze, svého poručníka, který jim ze svého poručenství dluží celkem 101 zlatých moravských a 16 grošů. Městská brněnská rada rozhodla, aby byl Hans Meltzer poslán do vězení a peníze splatit následovně: hotově 30 zlatých a potom ročně 20 zlatých.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anna Zierolt (Altpauerin)
   (první manželka) Ursula Zierolt (Gabri)
   sňatek: před rokem 1570 v Brně
   (druhá manželka)


  • děti

   Agnes Zierolt
   dcera z prvního manželství Johannes ml. Zierolt
   syn z druhého manželství Simon Zierolt
   syn z druhého manželství


  • rodiče

   Jakob Zierolt
   Katharina Zierolt


  • sourozenci

   Christine Zierolt
   Georg Zierolt
   Anna Hiller (Zierolt)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 25. 01. 2014