Internetová encyklopedie dějin Brna

Pietro Lutz (Lucca)

  Pietro Lutz (Lucca)


  • – † před 31.5.1622 Brno


  • italský zedník


  • národnost

   italská

  • státní příslušnost

   Itálie


  • zajímavé okolnosti

   v královském městě Brně doložen v letech 1602–1622, do poloviny srpna roku 1615 byl sousedem na Pekařské ulici (brněnské předměstí)


  • bydliště

   v Brně vlastnil současně dva domy:
   - v letech 1615–1622 ve Veselé ulici a na Rybném trhu (dnes Dominikánská ulice 7)

  • měšťan od

   1615


  • dílo

   podílel se na přestavbě domu pro moravského prokurátora, rytíře Viléma Munky z Ivančic na Dolním trhu (dnes část domu na náměstí Svobody 21)


  • zaměstnání

   zedník,
   roku 1613 byl z příkazu purkmistra a rady města Brna i přes svůj trest přijat za mistra do cechu kameníků a zedníků, avšak nesměl už nikdy zastávat žádný úřad přísežného


  • poznámky

   V polovině srpna roku 1615 odkoupil Pietro Lutz od vdovy Kateřiny Bunďálkové dům ve Veselé ulici za 200 zlatých moravských v hotovosti a obratem ruky ho prodal Galle Kainovi za 216 zlatých moravských v hotovosti.
   Tentýž den koupil dům na Rybném trhu naproti klášteru sv. Michala (dnes v Dominikánské ulici č. 7) od bratří Joachima Hartmana, kožišníka a Davida Hartmana, hustopečského měšťana za 700 zlatých (hotově složil 200 zlatých; na Vánoce roku 1616 měl složit dalších 100 zlatých a potom každoročně měl pokládat závdavek 30 zlatých).
   V únoru roku 1616 složil 100 zlatých.
   V červnu téhož roku koupil na tomto domě od bratří Hartmanových 400 zlatých (které jim ročně splácel po 30 zlatých) za 210 zlatých v hotovosti. Tímto finančním vyrovnáním bratři již neměli na domě žádné pohledávky. Znamená to, že Hartmanovi potřebovali rychle peněžní kapitál a touto transakcí přišli o dobrých 190 zlatých moravských.

   Koncem května 1622 koupil dům zedník Jakob Teltsch od poručníků P. Lutze za 1 800 zlatých moravských (hotově složil 300 zlatých a zbytek měl splácet ročně po 45 zlatých moravských). Ze závdavku dostal kupující zpět 100 zlatých namísto své manželky (vdovy po P. Lutze, nyní provdané Teltsch).


  • prameny, literatura


  • osoby

   Vilém Munka
   stavebník domu na Dolním trhu (dnes část domu na náměstí Svobody 21)


  • děti

   Johannes Lutz
   Mariana Lutz
   Ulrico Lutz


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 26. 05. 2020