Internetová encyklopedie dějin Brna

Giorgio Piezo (Piazoli)

  Giorgio Piezo (Piazoli)


  • – † po 23.2.1587


  • italský zedník


  • národnost

   italská

  • státní příslušnost

   Itálie


  • zajímavé okolnosti

   v královském městě Brně doložen v letech (před) 1585–1587


  • bydliště

   v letech 1586–1587 v Brně vlastnil dům v Kozí ulici (dnes část Poštovské)

  • měšťan od

   1586


  • zaměstnání

   před rokem 1587 tovaryš u mistra Pietra Gabriho,
   roku 1586 přijat za mistra do cechu kameníků a zedníků,
   k roku 1587 měl ve své dílně nespecifikovaný počet tovaryšů


  • poznámky

   Před rokem 1585 byl tovaryšem u P. Gabriho. Na základě teastamentárního pořízení víme, že mu mistr Gabri zůstal dlužen nevyplacenou mzdu ve výši 60 zlatých rýnských.

   Roku 586 zakoupil dům s věcným břemenem v Kozí ulici od vdovy Margarethy po koláři Mertu Olthardovi za 230 zlatých moravských. Hotově složil 20 zlatých moravských. Zbytek měl splácet ročně ve výši 10 zlatých s podmínkou, že Margaretha jako stará žena bude v domě bydlet až do své smrti v zadní malé jizbě a komoře dole ve dvoře.

   Koncem ledna 1587 koupil vše (mimo dům a stodolu), co zůstalo po nebožtíkovi P. Gabrim: to znamená stříbrné a cínové věci, oblečení a všechny hospodářské potřeby; 11 čtvrtin vinic v Černých Polích - vše za 230 zlatých moravských (hotově složil 100 zlatých, zbytek měl splácet ročně po 15 zlatých).

   V dubnu 1587 dlužil zdejšímu cechu kameníků a zedníků čtvrtletní poplatek ze své tovaryše ve výši 24 grošů.
   Dům po Piezově smrti odkoupil další italský zedník - Giovanni Battista Trapl za 230 zlatých moravských.


  • prameny, literatura


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 18. 02. 2020