Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonio Silva

  Antonio Silva


  • – † mezi 18.1 a 23.2.1585 Brno


  • italský sochař


  • národnost

   italská

  • státní příslušnost

   Itálie


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel patrně z rodiny sochařů, štukatérů a architektrů z ticinského Morbia Inferiore, jejíž členové se proslavili v 17. a 18. století.
   V královském městě Brně doložen v letech (1561) 1576–1585.


  • bydliště

   v letech 1576–1585 vlastnil (vyženil) dům na Starobrněnské 10 v Brně

  • měšťan od

   1577


  • dílo

   V roce 1577 podepsal s městskou radou smlouvu na rozsáhlou kamenickou práci pro radniční věž. Roku 1583 zhotovil kamenné nádrže kašny na Zelném trhu. Před rokem 1585 pracoval ve Znojmě.
   Spolu s E. Canevalem stavěli zámek v Bučovicích; Zemský dům v Brně; zámek v Drnholci; zámek v Troubsku pro panu Munku z Ivančic; zámek ve Velkých Němčicích a nakonec s oběma Canevalovými zámek v Bílovicích.
   Z dlužních úpisů lze doplnit další drobnější kamenické práce po roce 1585: epitaf pro pana Jana Šemberu z Boskovic, kamenná okna a dveře (pro pana ze Žerotína v Židlochovicích), náhrobky: pro pana Pavláta ze Židlochovic, Berana z Nosislavi, Pavla Silbernagla z Velkých Němčiček a nakonec okna (pro pana Václava ze Zástřizl na Boskovicích).


  • zaměstnání

   sochař - před rokem 1581 přijat za mistra do cechu kameníků a zedníků


  • poznámky

   Po svatbě s vdovou po Pavlu Polákovi, řezníkovi, odkoupil od poručníků jejich společný dům v Brněnské ulici za 475 zlatých moravských. Hotově složil 50 zlatých a zbytek měl splácet ročně po 30 zlatých. S nemovitostí zakoupil i vinice v Jundrově a celé hospodářství.
   Byl asi svárlivé povahy, což vyvolávalo různé tahanice. Tak roku 1578 vedl spor s bratry Ruschovými pro urážlivé řeči a na podzim roku 1582 žaloval a dával právo na pernikáře Christofera Mertze. Ten v Židlochovicích vykládal před poctivými lidmi, že měl poměr s jeho ženou a ta již vyzkoušela 16 Italů. Smírčí jednání se konalo koncem ledna 1583. Pomluva byla dokázána a rozhodnutím rychtářského soudu měl obžalovaný odprosit a navštívit s poctivými sousedy pohaněnou manželku v jejím domě a omluvit se. Mertz již nikdy neměl ani slovem ani skutkem tento čin opakovat. Dostal pokutu 15 kop grošů.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Elia Canevale
   společník (společně spolupracovali nejen na zámeckých stavbách v okolí Brna)


  • partneři

   Agnes Polak


  • děti

   Marta Silva
   Salomena (Sala) Silva


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 28. 02. 2020