Internetová encyklopedie dějin Brna

Hedvika Böhmová–Hájková

  Hedvika Böhmová–Hájková


  • * 7.10.1895 Brno – † asi 80. léta 20. století


  • akademická malířka, odborná restaurátorka


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • nej...

   Brno

  • zajímavé okolnosti

   Roku 1934 se na výzvu Památkového úřadu se přestěhovala s rodinou z Vídně do Brna, kde se podílela na restaurování řady obrazů a fresek z místních kostelů.
   Za okupace byla tehdejším přednostou obrazárny Zemského musea v Brně prof. Albertem Kutalem požádána, aby jako osoba německé národnosti zaštítila další chod této instituce.
   Po válce byla vystěhována do Vídně, kde žila 3 měsíce. Na žádost Moravského musea se poté vrátila zpět do Brna. Se synem, který odešel studovat v roce 1938 do Vídně, obnovila kontakt až v 50. letech.


  • bydliště

   Brno, Gorkého 46,
   přechodné: Tyršova 48, Žďár nad Sázavou 2

  • cena města

   Cena Osvobození města Brna (1970)


  • vzdělání

   1901–1905 obecná škola v Brně,
   1905–1909 měšťanská škola v Brně,
   1913–1917 malířská škola v Brně,
   1917–1922 restaurátorský kurz ve Vídni,
   školení u akademického malíře Jana Böhma,
   znalost jazyka: francouzština, němčina

  • vyznamenání a pocty

   zasloužilá pracovnice Moravského muzea v Brně,
   nositelka plakety Svazu československých výtvarných umělců

  • jiné pocty

   uznání Ministerstva kultury za zásluhy o rozvoj muzejní a vlastivědné práce (listopad 1959),
   Národní výbor Brno – uznání Ministerstva kultury za zásluhy o práci a rozvoj kultury v Brně (1969),
   národní výbor Brno – Cena osvobozeného města Brna za vynikající restaurátorské práce (1970)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1934 spolupráce s obrazárnou Moravského muzea,
   1. 8. 1938 – 31. 3. 1950 externě zaměstnána v obrazárně Moravského muzea v Brně (krátké přerušení cca 3 měsíce v roce 1945),
   1. 4. 1950 přijata do státních služeb jako odborná restaurátorka Moravského musea,
   1. 4. 1961– (2. 3. 1979) restaurátorka obrazů v Moravské galerii

  • politická orientace

   bezpartijní

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz československých výtvarných umělců


  • poznámky

   S restaurátorskými pracemi začala od roku 1917 ve Vídni po boku manžela Jana.
   Po přestěhování do Brna pracovala pro řadu zdejších kulturních institucí - městské muzeum, Státní památkový úřad, MZM, Moravskou galerii a stala se jednou z nejvyhledávanějších a nejoceňovanějších restaurátorek. Jako zaměstnankyně zemského muzea se v období druhé světové války podílela na záchraně řady uměleckých děl (např. zámecká sbírka ve Vizovicích, obrazy z arcibiskupské obrazárny v Kroměříži). Na práci nezanevřela ani po odchodu do penze.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Hubert Jungmann
   žák Albert Kutal
   za okupace byla tehdejším přednostou obrazárny Zemského musea v Brně prof. Albertem Kutalem požádána, aby jako osoba německé národnosti zaštítila další chod této instituce


  • partneři

   Jan Josef Böhm
   sňatek: 19. 4. 1917 v Pötzleinsdorfu-Vídni


  • děti

   Otokar (Otto) Böhm


  • rodiče

   Otokar Hájek
   Vilhelmina Hájková (Hubová)


  • sourozenci

   Klara Rosa Antonia Johanna Staudbová (Hájková)
   Otto Ferdinand Rudolf Antonín Hájek


  • ulice

   Gorkého
   bydliště


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 15. 05. 2020