Internetová encyklopedie dějin Brna

Franz Bernklau

  Franz Bernklau  • ranhojič v Brně


  • bydliště

   Brno, Herrengasse - Panská čp. 397


  • vzdělání

   magistr chirurgie


  • zaměstnání

   ranhojič u vojska, poté působil na panstvích Rosice a Chrlice,
   v roce 1834 uváděn jako okrskový lékař (Bezirksarzt) v Brně, v roce 1843 doložen jako městský okrskový ranhojič v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   v roce 1840 uváděn mezi divadelními lékaři (Theater-Aerzte) městského divadla v Brně


  • poznámky

   V roce 1830 se ucházel o místo ranhojiče v provinční trestnici v Brně. Jako argumenty v žádosti brněnskému magistrátu, datované 4. 8. 1830, uvedl, že je v nájmu ve zdejší měšťanské oficíně a své povinnosti řádně plní. Situaci a řád věznice zná, protože zde zastupoval po dobu jeho nemoci ranhojiče Mathiase Chytila. Pracoval bez nároku na honorář, ředitelství trestnice bylo s jeho činností spokojeno. Je otcem rodiny se čtyřmi malými dětmi.


  • prameny, literatura


  • děti

   Josef Bernklau


  • ulice

   Herrengasse - Panská
   bydliště


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 31. 03. 2019