Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Hrazdil

  R. D. Karel Hrazdil


  • * 29.8.1927 Brno – † 3.12.2010 Brno


  • římskokatolický kněz brněnské diecéze


  • vzdělání

   gymnázium v Brně-Králově Poli, kde jako septimán byl se svými spolužáky od září 1944 do konce války nasazen v rámci tzv. Technischenothilfe v Kuřimi na likvidaci následků bombardování a na zákopových pracích v okolí Brna (1946 maturita)

   po maturitě začal studovat na biskupském alumnátu (studium nedokončil, protože v roce 1950 byla škola s oficiálním názvem Teologický institut zrušena a všichni její studenti a novokněží dostali povolávací rozkaz k PTP)

   po skončení „vojenské prezenční služby u PTP“ nebyla možnost dokončení bohosloveckého studia (teprve až po roce 1989, po čtyřiceti letech, se již jako důchodci podařilo K. Hrazdilovi dokončit vysokoškolské teologické studium - po složení rozdílových zkoušek přijal v roce 1993 jáhenské svěcení)

   18. 6. 1994 byl v brněnské katedrále vysvěcen na kněze


  • zaměstnání

   po návratu z PTP pracoval 32 let převážně jako dělník v různých stavebních firmách a Geologickém průzkumu,
   v letech 1993–1994 vykonával jáhenskou službu v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Brně na Křenové,
   v kněžské službě působil od roku 1994 až do své smrti ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně


  • hrob

   Řečkovický hřbitov, Úlehle (rodinný hrob), skup. 03B, hrob. č. 136


  • poznámky

   Jako velká část „nespolehlivých živlů“ narukoval K. Hrazdil k PTP do Mimoně, kde hned při prvním nástupu jim vysvětlil v uvítací řeči velitel lágru bývalý řezník, nadporučík Růžička, jejich budoucnost. S pistolí v ruce pravil: „Vítám vás jako odvedence, nejraději bych byl, kdybyste si vykopali jámu, já bych vás všechny postřílel a zalil sr... .“
   Následovalo 40 měsíců každodenní dřiny při budování vojenských objektů na různých místech Československa. Každý den po skončené práci 2 hodiny politického školení a půlhodina budovatelských písní našich a sovětských skladatelů.
   Později byla bohoslovcům nabízena okamžitá možnost ukončení služby u PTP a studia v nově zřízeném Generálním teologickém semináři. Z této velkorysé nabídky bylo všem jasné, o jakou bohosloveckou výchovu asi jde. Ani tehdejší brněnský biskup ThDr. Karel Skoupý tuto možnost nikomu z brněnských studentů nedoporučoval. Našel se jen jediný, který nabídku přijal.
   Pro ty ostatní nepoučitelné byla naprojektována pětiletá intenzivní pracovní převýchova a v případě neúspěchu terapie pak deportace do gulagů na Sibiř. O tomto plánu konečného řešení se však pétépáci dozvěděli až v roce 1968. Tento zrůdný komunistický projekt nebyl naštěstí, díky částečnému uvolnění po smrti Stalina a Gottwalda, realizován.


  • prameny, literatura


  • stavby

   Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie
   Křenová 21
   místo jeho působení v duchovní správě (jáhenská služba) v letech 1993–1994
   Kostel sv. Jakuba
   Rašínova
   místo jeho působení v duchovní správě v letech 1994–2010
   Řečkovický hřbitov
   Úlehle
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 26. 08. 2018