Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jean Louis Raduit de Souches

  polní maršál Jean Louis Raduit de Souches


  • * 16.8.1608 La Rochelle (Francie) – † 12.8.1682 Jevišovice


  • významný válečník 17. století, velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645, velící generál na Moravě (1645, 1663), velitel pevnosti Špilberk (1661–1664)


  • šlechtický titul

   svobodný pán (1646), hrabě (1663)

  • národnost

   francouzská


  • zajímavé okolnosti

   pohřben v kostele sv. Jakuba, reprezentativní náhrobek z roku 1727


  • jiné pocty

   povýšen z plukovníka na generála - polního strážmistra (1645),
   polní podmaršál (1648),
   polní zbrojmistr (1658),
   polní maršál (1664)


  • dílo

   zobrazit Významný válečník 17. století zahájil vojenskou dráhu kolem roku 1630 ve švédském vojsku - 1635 hejtman, 1639 plukovník. V roce 1642 vstoupil do rakouského vojska, plukovník dragounského pluku, 1644 statečný čin při obléhání Olomouce.
   V roce 1645 (15. 3.) jmenován velitelem Brna - rozhodující zásluhy o uhájení města při švédském obléhání (4. 5. – 23. 8.). Povýšen císařem Ferdinandem III. do hodnosti generála - polního strážmistra (27. 10.) a do stavu svobodných pánů (2. 5. 1646) a obdržel dar 30 tisíc zlatých. V říjnu 1645 ustanoven velícím generálem na Moravě.

   Do skončení třicetileté války 1648 se významně podílel na úspěšných akcích proti švédským posádkám na Moravě, povýšen na polního podmaršála (8. 9. 1648).
   V roce 1649 zakoupil panství Jevišovice a dům v Brně (dnes náměstí Svobody 17), později ještě menší statky Plaveč (1659), Hostim (1655) a Boskovštejn (1679 - vše na Znojemsku) a domy ve Vídni (1654) a ve Znojmě (1663). Ve velitelských funkcích se účastnil tažení císařských vojsk proti švédským vojskům v Polsku 1657–1660 a proti Turkům v Uhrách (od 1660). Zasloužil se o dobytí Krakova (1657), povýšen na polního zbrojmistra a jmenován vrchním velitelem císařského dělostřelectva (1658).

   Po smrti plk. Ogilvyho jmenován velitelem pevnosti Špilberk (20. 7. 1661) a v době tureckého ohrožení opět i velícím generálem na Moravě (23. 5. 1663). Povýšen do hraběcího stavu (5. 3. 1663); na jaře a v létě 1664 velel armádě v Uhrách, která dobyla Nitru a Levici a vytlačila Turky ze západního Slovenska za Dunaj, jmenován velitelem vojenské hranice. Plánoval a organizoval výstavbu pevnosti Leopoldov a dalších opevnění, 1665 jmenován tajným radou, 1668 velitelem městské gardy ve Vídni, 1671 hlavním velitelem vojenské hranice v uherském Varaždíně, potlačil nepokoje při spiknutí uherské šlechty.
   V roce 1674 nejvyšším velitelem císařské armády operující proti Francii v Porýní, Alsasku a Nizozemí v hodnosti polního maršála. Pro malou úspěšnost vojenských akcí na podzim odvolán a poslán na své statky - marné snahy o rehabilitaci.
   Je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností evropského pevnostního válečnictví 17. století a nesmazatelně se zapsal i do dějin Brna.


  • profese a postavení

   voják a vojevůdce,
   majitel panství Jevišovice (1649), Plaveč, Hostim a Boskovštejn


  • hrob

   hrobka kostela sv. Jakuba v Brně


  • poznámky

   Pomník (busta) Louise Raduita de Souches na jihovýchodním bastionu Špilberku z roku 1902 připomíná jeho zásluhy na uhájení Brna před švédskými dobyvateli (autor: J. E. Tomola).
   V kostele sv. Jakuba za hlavním oltářem umělecky cenný náhrobek s laudaciem a klečící postavou maršála de Souches ve zbroji z roku 1727, autoři: J. Ch. Pröbstl a J. S. Kercker.


  • obrazy

   img0447.jpg img1667.jpg img6061.jpg img6062.jpg


  • pojmenované ulice

   - Raduitgasse - Raduitova (Veveří)
   - Ratwitovo náměstí (Veveří)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Dotkli se Brna. Memoáry, vyprávění a hold osobnostem, které přispěli k jedinečnosti našeho města"
   "Jean Louis Raduit de Souches"
   "Ludvík Raduit a Karel Ludvík Raduit de Souches a jejich jevišovická knihovna"
   "Procházka Brnem. Stručný průvodce po památkách města"
   "Vyzvednutí pozůstatků maršála Raduita de Souches, obránce Brna proti Švédům"
   "Velitelé špilberské pevnosti 1645–1750"
   "Zur Geschichte des de Souches-Grabmales in Brünn"
   "Das Todesdatum L. R. de Souches"
   "Maršál J. L. Raduit de Souches a Znojemsko"
   "L. R. de Souches, kaiserlicher Feldmarschall"


  • osoby

   Georg Jacob Ogilvy
   v době obléhání města Švédy Souchesův podřízený Josef Parma
   kněz, v Hlubokých Mašůvkách byla za jeho působení provedena přístavba poutního kostela, který nechal postavit L. Raduit de Souches


  • partneři

   Anna Elisabeth de Souches (Hoffkirchen von)
   Anna Salome de Souches (Aspremont-Reckheim)
   sňatek: 1677


  • děti

   Johann Ludwig de Souches
   Karl Ludwig de Souches


  • osoba na objektech

   L. R. de Souches
   pamětní deska: Petrov 6/01 Jean Louis Raduit de Souches
   náhrobek: Rašínova 0/01 L. R. de Souches
   pomník: Špilberk 1 - mezihradbí /02


  • objekty

   Jean Louis Raduit de Souches
   náhrobek: Rašínova 0/01
   vrchní velitel úspěšné obrany Brna proti Švédům v roce 1645


  • stavby

   Kostel Nalezení svatého Kříže a klášter kapucínů
   Kapucínské náměstí
   vojenský velitel
   Kostel sv. Jakuba
   Rašínova
   místo posledního odpočinku (v tamní hrobce)


  • události

   27. 1. 2012
   Černá Madona Brněnská na divadelním jevišti
   velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645
   14. 8. 2010
   Oslavy 365. výročí obrany města proti Švédům
   velitel obrany Brna proti Švédům
   11. 11. 2009
   Slavnostní instalace nového zvonu Martina Středy
   velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645
   16. 8. 2003
   Slavnostní uložení ostatků Louise Raduita de Souches
   velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645
   15. 8. 1995
   Den Brna a slavnost Nanebevzetí Panny Marie
   velitel obrany Brna

   další události (20)...
   12. 10. 1936
   Otevření hrobky Louise Raduita de Souches
   velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645
   17. 1. 1676
   Domky pro nemajetné měšťany
   velitel pevnosti Špilberk (1661–1664)
   8. 10. 1649
   Stavba nového františkánského kláštera v areálu města
   vojenský velitel města Brna
   3. 10. 1648
   Městská strážní služba
   velitel města Brna
   26. 9. 1645
   Přeložení důstojníků
   vojenský velitel města
   1. 9. 1645
   Vysvědčení pro Raduita de Souches
   vojenský velitel města
   24. 8. 1645
   Zpráva o obležení města
   vojenský velitel města Brna
   23. 8. 1645
   Osvědčení o dobrém chování měšťanů během "druhého" švédského obležení
   vojenský velitel města Brna
   15. 8. 1645
   Generální útok švédských vojsk na město Brno a pevnost Špilberk odražen
   velitel obránců Brna
   14. 8. 1645
   Vysvědčení řezníkům porážející koně
   vojenský velitel města Brna
   11. 8. 1645
   Porážka koní 26. 5. 1645
   Žádost o polního ranhojiče
   vojenský velitel města
   21. 5. 1645
   Vyplacení mzdy sedlákům a minérům
   vojenský velitel města Brna
   19. 5. 1645
   Opevňovací práce na hradě Špilberku
   vojenský velitel města
   5. 5. 1645
   Příkazy vojenského velitele města
   velitel obrany města Brna
   3. 5. 1645
   Počátek obléhání Brna švédskými vojsky
   velitel města
   13. 4. 1645
   Zásobování obránců města
   vojenský velitel města
   30. 3. 1645
   Poděkování za veškerou dosavadní vojenskou podporu městu
   vojenský velitel města Brna
   26. 3. 1645
   Poděkování za jmenování vojenského velitele města
   vojenský velitel města Brna
   22. 3. 1645
   Jmenování vojenského velitele města L. R. de Souches
   vojenský velitel města Brna


  • autor

   Jiv


Aktualizováno: 01. 12. 2018

Louis Raduit de Souches. MuMB - sbírky.