Internetová encyklopedie dějin Brna

Václav Hynek Mach

  Václav Hynek Mach


  • * 15.2.1882 Brno – † 24.3.1958 Štěpánovice u Tišnova


  • sochař a pedagog v Brně


  • rodné jméno

   Václav Jan

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Měl po strýci jméno Václav a po otci jméno Jan, nikdy ovšem obou jmen nepoužíval. V mladém věku se podepisoval Václav, po sňatku přijal ke svému jménu příjmení otce své manželky: Hynek - tak tedy vzniklo V. H. Mach.
   Svůj ateliér měl v Ugartově ulici č. 11.


  • bydliště

   Brno:
   - Traubova 6
   - Vodova 6


  • vzdělání

   v letech 1903 až 1905 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (prof. Sucharda a Klouček), poté na Akademii v Praze (prof. J. V. Myslbek)

  • vyznamenání a pocty

   Čestný občan města Brna - in memoriam (30. 1. 2018)

  • jiné pocty

   první cena za výzdobu sokolského sletiště v Praze (1912)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   docent modelování na brněnské české technice

  • odborné a zájmové organizace

   zakládající člen KVU Aleš (1909)


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 1 u zdi, hrob č. 170 (bronzovou reliefní postavu muže na náhrobku vytvořil V. H. Mach již v roce 1925)


  • poznámky

   Početný soubor sochařských prací umělce a rozsáhlá fotodokumentace jeho díla jsou umístěny v depozitářích Podhoráckého muzea v Předklášteří.
   (Informace k V. H. Machovi a jeho blízkým příbuzným doplnil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


  • obrazy

   img0309.jpg img2247.jpg img17021.jpg img17022.jpg img17490.jpg img17489.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Bruno Johann Bauer
   autorem náhrobku na jeho pomníku je V. H. Mach Hynek Bulín
   V. H. Mach je autorem bronzového náhrobku v místě posledního odpočinku H. Bulína Hynek Bulín
   V. H. Mach na náhrobku H. Bulína vytvořil bronzové sousoší František Podešva
   člen a spoluzakladatel KVU Aleš v Brně Sylvestr Voda
   V. H. Mach je autorem portrétní plakety na náhrobku S. Vody


  • rodiče

   Jan Mach


  • sourozenci

   Eliška (Alžběta) Machová (Machová)
   nevlastní sourozenec Ludmila Machová
   nevlastní sourozenec


  • ulice

   Traubova
   bydliště Vodova
   bydliště Palackého třída
   ateliér (tehdy Ugartova)


  • objekty

   Hlídající pes
   sochařská realizace: Barvičova 15/01
   autor
   Matka s dítětem
   sochařská realizace: Barvičova 15/02
   autor
   F. A. Zach
   pamětní deska: Bašty 4/01
   autor pamětní desky
   T. G. Masaryk
   pomník: Běloruská 2-4/01
   autor pomníku
   J. Barvič
   pamětní deska: Česká 4/01
   autor pamětní desky

   další objekty (15)...


  • stavby

   Kumpoštova vila
   Barvičova 15/15
   autor sochařské výzdoby
   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku
   Základní škola
   Slovanské náměstí 2/1218
   spoluautor výzdoby fasády
   Poliklinika Zahradníkova
   Zahradníkova 2, 4, 6/494
   autor sedmi mužských figur umístěných nad hlavním vchodem
   Grandezza hotel Brno
   Zelný trh 2/314
   spoluautor sochařské výzdoby průčelí domu


  • události

   30. 1. 2018
   Slavnostní udílení Cen města Brna za rok 2017 a čestné občanství
   jedna z oceněných osobností
   7. 9. 1946
   Memorial MUDr. J. Jebavého
   autor putovní ceny „Překážkář“
   18. 9. 1932
   Odhalení pomníku dr. Miroslava Tyrše v Králově Poli
   autor pomníku
   18. 9. 1932
   Odhalení pomníku Miroslava Tyrše v Husovicích
   autor pomníku
   17. 9. 1932
   Oslavy výročí M. Tyrše v Králově Poli - předání obrazu M. Fridricha
   autor sochy Miroslava Tyrše

   další události (2)...


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kar, MŠ


Aktualizováno: 31. 07. 2019

Václav Hynek Mach. Album representantů všech oborů veřejného života československého, Praha I., 1927.