Internetová encyklopedie dějin Brna

Rudolf Forgatsch (Forgács)

  Rudolf Forgatsch (Forgács)


  • * 1794 Brno – † květen 1863 Brno


  • v letech 1816–1857 správní úředník; místodržitelský rada


  • šlechtický titul

   svobodný pán

  • šlechtický predikát

   de Ghymes

  • státní příslušnost

   Habsburská monarchie, Rakouské císařství


  • vzdělání

   Theresianum (Vídeň)

  • jiné pocty

   komoří


  • zaměstnání

   1816–1818 Brno (krajský úřad),
   1818–1820 Brno (moravskoslezské gubernium),
   1820–1825 Brno (krajský úřad),
   1825–1840 Brno (moravskoslezské gubernium),
   1840–1846 Vídeň (spojená dvorská kancelář),
   1846–1848 Brno (moravskoslezské gubernium),
   1850–1853 pravděpodobně Vídeň (ministerstvo vnitra),
   do roku 1857 Brno (místodržitelství)

  • odborné a zájmové organizace

   člen historicko-statistické sekce Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy,
   člen spolku Brünner Musikverein,
   člen pojišťovacího ústavu Brandschaden-Versicherungsanstalt,
   člen kuratoria dětské nemocnice sv. Cyrila a Metoděje


  • poznámky

   Pocházel z vedlejší, baronské větve uherského hraběcího rodu Forgáchů, která získala v roce 1649 český inkolát a o dva roky později český baronský titul.
   Rod měl dlouholetou vojenskou tradici, od přelomu 18. a 19. století se výrazně prosazuje i ve státních službách.


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Johann Baptist Forgatsch (Forgács)


  • sourozenci

   Michael Forgatsch (Forgács)
   Eugen Forgatsch (Forgács)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 27. 01. 2016