Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohuslav Vitula

  P. Bohuslav Vitula


  • * 3.9.1919 Cejle u Jihlavy – † 28.6.1990 Brno


  • římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948
   bratr osobností: Metoděj Vladimír a Jiří Vitulovi


  • bydliště

   Brno, Kaleckého 14


  • vzdělání

   na kněze vysvěcen 19. 6. 1943 olomouckým pomocným biskupem ThDr. Stanislavem Zelou na Petrově v Brně (následující den sloužil primiční mši svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích)


  • zaměstnání

   k 1. 8. 1943 byl ustanoven prvním kooperátorem v Ivančicích, později působil v Moravském Krumlově, Jaroměřicích nad Rokytnou, Měříně,
   1954–1958 kaplan ve Velkém Meziříčí, poté v Jemnici,
   od 1. 4. 1960 ustanoven administrátorem v Jihlavě u sv. Jakuba, zároveň byl jihlavským děkanem (do 31. 12. 1979),
   po odchodu do důchodu se přestěhoval do Brna-Židenic a od 9. 7. 1980 mu byla povolena výpomoc v kostele sv. Cyrila a Metoděje


  • hrob

   Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 15, hrob č. 160–161 (rodinný hrob)


  • poznámky

   V dubnu 1949 si příslušníci STB přijeli pro P. Bohuslava Vitulu, tehdy kaplana v Moravském Krumlově. Zatčení mezi mládeží oblíbeného katechety mělo v prostředí značný ohlas a místní orgány z něj měly asi těžkou hlavu.
   Proto v této souvislosti došlo podle zákona na ochranu lidově demokratické republiky i k postihu dalších osob. Jednou z nich byla i masérka Marie Vystrčilová, která měla v červnu 1949 rozšiřovat poplašnou zprávu, že učitelé měli ve škole dětem říci, že zatčeného kaplana Vitulu již neuvidí a že ho budou věšet na náměstí (spis T 363/49 tehdejšího Okresního soudu v Mor. Krumlově).
   Kaplan Vitula byl odsouzen na 3 roky za to, že umožnil rozmnožení letáků „Řeč prezidenta Beneše“ a „Bratři a sestry“. Jeho aktivita souvisela s podporou činností místní ilegální studentské organizace „Lípa“, činné od léta 1948 nejen ve Znojmě, ale i v Moravském Krumlově.
   V této souvislosti došlo i k trestnímu stíhání některých mladistvých moravskokrumlovských žáků střední školy, kteří rozšiřovali letáky a dopisy.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • sourozenci

   Metoděj Vladimír Vitula
   Jiří Vitula


  • ulice

   Kaleckého
   bydliště v letech 1980–1990


  • stavby

   Židenický hřbitov
   Balbínova 55
   místo posledního odpočinku
   Kostel sv. Cyrila a Metoděje
   Gajdošova 99/2684
   místo jeho primiční mše svaté v roce 1943 a místo jeho působení v duchovní správě v letech 1980–1990


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 02. 06. 2018