Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Hasal

  armádní generál Antonín Hasal


  • * 7.1.1893 Nová Huť pod Nižborem, okr. Rakovník – † 22.4.1960 Washington (USA)


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; účastník zahraničního odboje


  • pseudonym

   Nižborský


  • zajímavé okolnosti

   Svým aktivním a důsledným přístupem k řešení složitého komplexu problémů spojených s přípravou obrany jihomoravské hranice velmi výrazně přispěl i k výstavbě opevněni v letech 1936–1938 v tomto prostoru.


  • bydliště

   Nová Huť pod Nižborem (rodiště, domovské právo)


  • vzdělání

   maturita na reálce v Rakovníku,
   v roce 1925 absolvoval Vysokou školu válečnou v Praze


  • zaměstnání

   voják z povolání - divizní generál,
   od roku 1932 začal působit v Brně, nejdříve zde velel 6. divizi a od roku 1935 III. sboru, v roce 1937 krátce zastával i funkci zastupujícího zemského vojenského velitele

  • odborné a zájmové organizace

   Autoklub Republiky československé - západomoravský odbor (předseda)


  • poznámky

   Pracoval v Rusku, po vypuknutí první světové války se přihlásil v srpnu 1914 do České Družiny. V říjnu 1914 byl povolán do štábu ruské 11. armády. V létě 1917 člen náborové komise čs. jednotek. V bitvě u Zborova velitel 1. roty, od února 1918 velitel 1. praporu. Od listopadu 1918 zástupce velitele a od ledna 1919 velitel 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad.
   Po návratu do ČSR velitel 2. pěšího pluku (1920–1925), velitel 7. pěší brigády (1925–1929), přednosta oddělení pěchoty ministerstva obrany (1929–1932), velitel 6. pěší divize (1932–1935), velitel 3. sboru (1935–1939). V roce 1937 dočasně pověřen velením ZVV Brno.
   Za nacistické okupace se zapojil do odboje v březnu 1939, Obrana národa (zemské velitelství).
   V září 1939 přešel z Brna do Prahy, v březnu 1940 odešel do zahraničí. Zde byl náčelníkem štábu čs. vojenské správy, od srpna 1940 přednosta Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Od srpna 1944 velitel osvobozeného území. V dubnu 1945 se stal ministrem dopravy a techniky. Od července 1946 opět přednosta Vojenské kanceláře prezidenta. Po abdikaci prezidenta Edvarda Beneše se funkce vzdal a emigroval.

   V databázi www.vuapraha.cz jsou další doplňující údaje:
   Do legií se přihlásil 22. 8. 1914 v Žitomiru. Do čs. legie v Rusku zařazen 26. 8. 1914, Čs. Družina, major. Konec v legiích 14. 4. 1920 poslední hodnost podplukovník, generál. Pokračoval ve službě v čs. armádě.
   Po odchodu do zahraničí v roce 1940 prezentován 1. 3. 1940 v Paříži, Francie, do zahraničního vojska. Hodnost v čs. armádě: divizní generál. Osobní číslo: Z; A-4793. Podle data prezentace se zdá, že do zahraničí odešel ještě v únoru 1940 (-Menš).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   5. 3. 1939
   Slavnost odhalení pamětní desky T. G. Masaryka
   řečník, jeden z protektorů slavnosti


  • autor

   Menš, Jord


Aktualizováno: 21. 06. 2017