Internetová encyklopedie dějin Brna

Jur Hronec

  prof. PhDr. et PaedDr.h.c. Jur Hronec, DrSc.


  • * 17.1.1881 Gočovo – † 1.12.1959 Bratislava


  • významný slovenský matematik, profesor na ČVŠT v Brně (1924–1939)


  • vzdělání

   gymnázium v Rožňavě (1902 maturita),
   1902–1906 univerzita v Kluži,
   pak studia v Göttingenu, Berlíně a Giessenu,
   1912 titul PhDr., 1923 habilitacen Univerzitě Karlově


  • zaměstnání

   profesor na gymnáziu v Kežmaroku, Košicích a v Praze,
   ČVŠT v Brně: v roce 1924 jmenován mimořádným a roku 1928 řádným profesorem matematiky, 1928/1929 děkan stavebního odboru,
   1938–1950 SVŠT: její první rektor,
   1950–1959 Přírodovědecká fakulta Komenského univerzity v Bratislavě: vedoucí katedry matematiky

  • odborné a zájmové organizace

   Královská česká společnost nauk (1926),
   Moravská přírodovědecká společnost (1936),
   Slovenská akademie věd (1953)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jiří Klapka
   asistent


  • autor

   blat


Aktualizováno: 20. 02. 2020